Osallistuvalla budjetoinnilla minigolfrata Marttilaan

0

MARTTILA. Marttilaan rakennetaan minigolfrata osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Minigolfrataa suunnitellaan ensisijaisesti liikennepuiston yhteyteen tai vaihtoehtoisesti kirjaston pihapiiriin.

Marttilan kunta pyysi asukkailta ehdotuksia osallistuvanbudjetoinnin 10 000 euron määrärahan käyttöön. Äänestykseen valituista ehdotuksista minigolfrata sai eniten kannatusta.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 195 ääntä, joista 21,6 prosenttia meni minigolfradalla. Esitys Ihmistenojan ja Salen väliseen rinteeseen perustettavasta puistosta sai 12,8 prosenttia äänistä ja esitys uudesta kävelypolusta keskustaan sai 11,3 prosenttia äänistä.

Tässä äänestyksessä nuoret olivat iäkkäämpiä innokkaampia äänestäjä. Annetuista äänistä 21 prosenttia tuli 7–18-vuotiailta, 40,5 prosenttia 19–45-vuotiailta, 29,8 prosentti 46–64-vuotiailta ja 8,2 prosenttia yli 65-vuotiailta.

Minigolfradan suunnittelun suuntaviivoista keskustellaan valtuustoseminaarissa huhtikuussa. Sen jälkeen hankkeen toteutusta valmistellaan teknisen toimen ja hyvinvointitoimialan yhteistyössä siten, että hanke saadaan toteutettua vuoden 2023 aikana.

Mahdollisuuksien mukaan hankkeen toteutukseen kutsutaan mukaan paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja aktiivisia kuntalaisia.