Pitkä kiista jätteenkuljetuksista

0

Kiista siitä, saako kiinteistönomistaja itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksen vai pitääkö kunnan tehdä se, on jatkunut vuosikausia. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on toistuvasti tehnyt päätöksiä, joiden mukaan kiinteistöjen haltijat vastaavat jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Aina päätöksen jälkeen siitä on valitettu.

Kuntien järjestämää jätehuoltoa ajavat muun muassa luonnonsuojelujärjestöt. Niiden perustelu on sinänsä järkeenkäypä. Jos kunta kilpailuttaa kuljetuksen, vältetään tilanne, jossa samalla alueella ajaa monta jäteautoa.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin voisi luulla. Jos kilpailutus hoidettaisiin keskitetysti, se todennäköisesti suosisi suuria toimijoita ja johtaisi alan keskittymiseen. Pidemmällä tähtäimellä hinnat todennäköisesti nousisivat. Ajatus siitä, että lainsäädännöllä pystyttäisiin pitämään huolta siitä, että myös pienet toimijat voivat osallistua kilpailutuksiin, ei välttämättä toimi. Pienten toimijoiden yhteenliittymät voivat olla hankalia muodostaa.

Vastaavantyyppistä kehitystä, mitä nyt ajetaan jätteenkuljetukseen, on nähty aikaisemmin monella muulla alalla. Jokunen vuosi sitten ambulanssikuljetusten kilpailutus johti siihen, että moni pieni yritys lopetti toimintansa.

Ennen kuin jätteenkuljetusta aletaan lainsäädännöllä keskittämään, olisi ainakin selvitettävä, tuleeko nykyjärjestelmällä merkittävästi enemmän kilometrejä kuin tulisi siirtämällä kilpailutus kunnalle.