Pöytyän lupajaostolta vihreää valoa aurinkovoimalahankkeelle

0
Ilmatar Development Oy:n suunnitelma Ortenojalle pystytettävästä aurinkovoimalasta sai vihreää valoa Pöytyän teknisen lautakunnan lupajaostolta. Pöytäsuontien molemmin puolin suunniteltu voimala tarvitsee vielä rakennusluvan. Kuva: AVL arkisto/ Timo Koskensalo

PÖYTYÄ. Pöytyän teknisen lautakunnan lupajaosto on myötämielinen Ortenojan kylään suunnitellulle Uusiniityn aurinkovoimahankkeelle.

–Alueelle voidaan hakea voimalalle rakennuslupaa, johtava rakennustarkastaja Aki Vuorinen toteaa keskiviikkona koolla olleen lupajaoston päätöksestä.

Lupajaoston mukaan alue sopii kaavailtuun voimalakäyttöön ja hankkeessa täyttyvät maanrakennuslain mukaiset erityiset edellytykset. Lupajaosto kuitenkin velvoittaa hakijan täsmentämään lupavaiheessa aurinkovoimalan kokonaislaajuus asemapiirustuksella sekä ottamaan huomioon hankkeesta annetut huomautukset ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen. Lupajaosto myös linjasi, että toiminta-alueelle sijoitettavien rakennelmien etäisyys asuinrakennuksiin tulee olla vähintään 50 metriä ulkoseinästä mitattuna.

ILMATAR Development Oy jätti suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Pöytyän kuntaan helmikuussa (AVL 17.2.) Yhtiö aikoorakentaa aurinkovoimalan Khronoksen taloa ympäröiville vainioille, Pöytäsuontien molemmin puolin. Tulevan aurinkovoimalan pinta-ala olisi noin 60 hehtaaria ja sen nimellisteho olisi 41 megawattia.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen nähtävillä olon aikana kuntaan tuli kaksi huomautusta hankkeesta. Huomautuksen jättäneet ovat aurinkovoimalan hankealueeseen rajoittuvien kiinteistöjen asukkaita tai omistajia, joista toisen kiinteistö tulisi jäämään kokonaan voimala-alueen ympäröimäksi. Vaikutus on huomautuksen mukaan suurin pihapiirin länsi- ja eteläpuolella, joiden maisema katsotaan menetetyksi voimalan myötä.

Asuinrakennuksen seinästä on huomautuksen mukaan voimala-alueen rajaan vain 3–4 metriä. Hankealueen pellolla sijaitsee myös lähde, josta talolle tulee käyttövesi. Huomauttaja haluaa etäisyydeksi vähintään 50 metriä sekä lähteen, kaivon ja vesiputken suojeltavaksi. Pihan kohdalta huomauttaja ei halua tehtäväksi huoltotietä voimala-alueelle.

Toisessa huomautuksessa vastustetaan hanketta, sillä sen ei katsota soveltuvan näin lähelle pihapiiriä. Huomauttajan mukaan hanke pilaa alueen elinympäristön, eikä se kuulu maalaismaisemaan näin isona alueena. Voimala tulisi kiinteistöllä sijaitsevilta sikalarakennuksilta alle 10 metrin päähän. Huomauttajan mukaan voimala tulisi rakentaa siten, että se pystytään jollain keinoin maisemoimaan tai rakentamaan joutomaa-alueelle, joka on kauempana asutuksesta.

AURINKOPUISTOHANKKEELLE riittää kaavoittamisen sijaan suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa. Maakuntakaavassa hankealue on merkitty maa- ja metsätaloustalousvaltaiseksi alueeksi.

Uusiniityn aurinkovoimalahanke on esitetyssä laajuudessaan ensimmäinen Pöytyän kunnassa ja koko Suomessakin harvinainen. Teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden rakentamisen luvitukselle ei vielä ole ehtinyt muodostua vakiintunutta viranomaisohjeistusta.