Ikiliikkuja halutaan pysäyttää – Kunnat kuitenkin edelleen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla

0

AURA, MARTTILA, PÖYTYÄ, LIETO. Aura, Marttila, Pöytyä ja Lieto haluavat edelleen säilyttää kiinteistön haltijoilla valinnanvapauden jätteenkuljetuksessa. Kaikki neljä kuntaa ovatkin antaneet Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle lausunnon, jonka mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä tulisi säilyttää.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on toistuvasti tehnyt päätöksen nykyisen jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämisestä, mutta päätöksestä on myös toistuvasti valitettu ja toistuvasti asia on palautettu lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Liedon kaupunginhallituksessa Tomi Pohjankukka (ps.) moitti jätehuoltolautakuntaa siitä, että se hakkaa päätään seinään pyrkimällä luomaan koko Lounais-Suomen aluetta koskevan järjestelmän. Pohjankukka huomautti, että alueen kaikissa kunnissa edellytykset kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen eivät täyty, mutta osassa kunnista täyttyy. Pohjankukan mukaan lautakunta voisi milloin tahansa tehdä ainoan loogisen ratkaisun ja päättää säilyttää valinnanvapauden niissä kunnissa tai niiden kuntien osissa, joissa jopa korkein hallinto-oikeus on aiemmin todennut kilpailun ja jätehuollon toimivan hyvin.

Auran kunnanhallituksen päätöksessä puolestaan todetaan, että jätteenkuljetusta ei ole tarvetta muuttaa tai kasvattaa liian suureksi. Kunnanhallituksen mukaan nykyinen järjestelmä tukee alueellista kehittämistä eikä ympäristö- tai terveyshaittaa ole ollut havaittavissa. Aivan yksimielinen päätös ei kuitenkaan ollut.

Myös Auran sosiaalidemokraatit ovat Tomi Pohjankukan tavoin tuskastuneita jätteenkuljetuksen ympärille muodostuneeseen ”ikiliikkujaan”. Auran demareiden ratkaisu asiaan olisi kuitenkin siirtyminen kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen.

Puolueessa muun muassa luotetaan siihen, että pienillä yrittäjillä on kuntien järjestämässä järjestelmässä yhdenvertaisen mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen. Demarit myös uskovat, että keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä voidaan taata tiukentuneiden velvoitteiden toteutuminen siten kuin pitää.

Jukka Leino esittikin sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puolesta, että kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta ei tulisi sallia. Leinon esitys ei saanut kannatusta.