Kolkkisten ampumaradalle ympäristölupa – Pöytyän kunta toivoo, että toiminta radalla saa jatkua

0
Kolkkisten ampumaradan portilla oli 11.4.2023 vuokrasopimuksen purkamisesta kertova lappu sekä ampumarata suljettu toistaiseksi -kyltti.

PÖYTYÄ / Kolkkinen. Kosken ympäristönsuojelulautakunta myönsi keskiviikkoiltana Kolkkisten ampumaradalle ympäristöluvan. Lautakunta teki esityslistalla olleisiin lupaehtoihin muutoksia. Ehdot on tarkoitus julkistaa maanantaina, kun kokouksen pöytäkirja on tarkastettu.

Lautakunta hylkäsi Kolkkisten ampumarataa koskevan vireillepanohakemuksen. Siinä vaadittiin, että lautakunta olisi pannut täytäntöön Vaasan hallinto-oikeuden 30.6.2022 tekemän päätöksen, joka kumosi ympäristönsuojelulain mukaisen luvan toiminnan aloittamiseen ampumaradalla.

Ympäristönsuojelulautakunta totesi asiantuntijoita kuultuaan, ettei hallinto-oikeudella ole toimivaltaa vaatia suljettavaksi olemassa olevaa ampumaratatoimintaa.

Luvalle on kannattajia ja vastustajia

Rataa käyttävät Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistys, Pöytyän Seudun Reserviläiset ry ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry toivoivat uuden ympäristöluvan nostavan laukausten maksimimäärää nykyisestä 30 000 laukauksesta, koska etenkin pienoiskivääri- ja pistooliratojen kysyntä nousi viime vuonna tuntuvasti.

400 metrin ja kilometrin päässä Kolkkisten ampumaradasta asuvat henkilöt olivat jättäneet radan ympäristölupahakemuksesta mielipiteenilmaukset. Niiden mukaan radan olemassaolo tukee eettistä metsästystä eikä radasta ole haittaa.

Vastakkaista näkökantaa edustaa seitsemän henkilön tekemä muistutus. Sen allekirjoittajista kolme omistaa rakentamattoman metsätontin noin 300 metrin päässä rata-alueesta ja neljä muuta asuu tienoolla vakituisesti. Muistuttajilla on useita vaatimuksia radan melu- ja ympäristöhaittojen torjumiseksi.

Alun perin rata oli metsästäjille

Keskeisenä ongelmana muistuttajat pitävät sitä, että Kolkkisten ampumaradan käyttöaste on noussut kohtuuttoman suureksi. Heidän mukaansa radan oli alun perin määrä turvata harjoittelumahdollisuus lähialueen metsästäjille, ei koko Varsinais-Suomen harrastajakunnalle.

Lisäksi muistutuksessa kerrotaan, että Kolkkisten ampumaradan vuokrasopimus on purettu maanomistaja Pentti Wärrin toimesta 23.3.2023 ja vuokrasopimuksen purku on astunut voimaan 26.3.2023.

Ampumaradan portille kiinnitetyssä purkamisilmoituksessa todetaan purkuperusteeksi alueen käyttö vuokrasopimuksen vastaisesti.

”Vuokralainen ei ole rakentanut haulikkoradoille esteitä, jotka olisivat estäneet haulien leviämisen 2 hehtaarin alueen ulkopuolelle”, ilmoituksessa sanotaan.

Radalla toimivat yhdistykset toteavat Kosken ympäristönsuojelulautakunnalle lähettämässään vastineessa, ettei purkamisilmoitus ole maanvuokralain mukainen ja vuokrasopimuksesta neuvotellaan edelleen.

Ampumaradan portilla olevan purkamisilmoituksen vierellä on kyltti, jossa radan sanotaan olevan toistaiseksi suljettu.

Kunta toivoo sopuisaa ratkaisua

Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki ja hallintojohtaja Jussi Heinonen toivovat, että ampumarata-asiaan löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kunnan kannalta on tärkeää turvata monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja säilyttää metsästystä tukeva, maakuntakaavaan merkitty ampumarata.

Pöytyän kunnanhallitus tarkasteli maaliskuun lopulla riistanhoito- ja reserviläisyhdistysten ehdottamia ampumaradan käyttöaikoja sekä melunrajoitustoimia ja antoi ympäristölupahakemukseen myötämielisen lausunnon.

Riistanhoito- ja reserviläisyhdistysten edustajat sekä maanomistaja Pentti Wärri eivät kommentoineet ampumarata-asioita heti ympäristönsuojelulautakunnan kokouksen jälkeen.