Pöytyän valtuustossa tehtiin aloitteet lasten harrastussetelistä ja Wilma-tunnusten palauttamisesta oppilashuollolle

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanvaltuustossa oltiin aloitteellisella tuulella. Valtuustoaloitteita tehtiin kaikkiaan neljä.

Sanna Mattila jätti keskustan ja kristillisdemokraattien sekä vihreiden aloitteen lasten harrastussetelistä. Aloitteessa esitetään, että Pöytyällä tarjotaan kaikille peruskoululaisille mahdollisuus 200 euron harrastusseteliin. Seteli tulisi aloitteen mukaan käyttää ohjattuun liikunta- ja urheiluharrastuksiin, sillä tuoreiden tutkimusten mukaan liikunta saattaa lieventää masennusoireita.

Lisäksi lähivuosina on julkaistu paljon tilastoja, joissa lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn on todettu olevan tasolla, joka todennäköisesti vaikeuttaa heidän arjen jaksamistaan. Harrastussetelillä halutaankin aktivoida lapsia liikkumaan ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Janne Vainikkalan jättämässä kokoomuksen valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa oltiin myös lasten ja nuorten asialla. Vainikkala jätti aloitteen Wilma-tunnusten palauttamisesta oppilashuollon henkilöstölle.

Wilma-oikeudet poistettiin oppilashuollon henkilöstön siirtyessä hyvinvointialueen työntekijöiksi. Pöytyällä on tulkittu tietosuojalakia niin, ettei oikeuksia voida luovuttaa uuden työnantajan alaisuudessa työskentelevälle työntekijälle. Vainikkalan mukaan osassa Varhan kunnista oppilashuoltolaki on kuitenkin asetettu etusijalle ja oppilashuollon henkilöstö on voinut jatkaa Wilman käyttöä hallinnollisella päätöksellä.

Vainikkalan mukaan Wilma-oikeuksien poistosta on seurannut merkittäviä haittoja.

–Henkilökunta ei enää tavoita oppilaita eikä näiden vanhempia, koska yhteystietoja ei ole ja niitä joudutaan pyytämään yksitellen koulun henkilökunnalta. Myös ajanvaraus tökkii, eivätkä oppilaat tai huoltajat joko osaa tai jaksa varata aikaa sähköpostitse tai tekstiviestitse.

–Oppilashuollon henkilökunta ei myöskään pysty enää seuraamaan oppilaiden poissaoloja. Avun tarpeessa olevia oppilaita on korona-ajan jälkeen paljon, mutta tällä hetkellä esimerkiksi koulupsykologilla on vapaita aikoja, kun palvelut ja tarvitsijat eivät kohtaa, Vainikkala listasi haittoja.

Aloitteessa edellytetäänkin kunnan viranhaltioita yhteistyössä selvittämään kiireellisesti, miten oppilashuollon viestintä-, ajanvaraus- ja seurantamahdollisuudet palautetaan aiemmalle tasolle oppilaiden terveyttä tai oppilashuoltolain toteutumista vaarantamatta tietosuojalain antamissa puitteissa.

Matti Rajala jätti vasemmistoliiton puolesta kaksi valtuustoaloitetta, joista toinen koski kuntalaisaloitteiden julkaisemista kunnan nettisivuilla ja toinen Kuhankuonon retkeilyreitistön jatkamista Kyröön asti.