Sopimusteksti säikäytti pöytyäläiset – Kunta ja Varha yrittävät löytää yhteisen sävelen kuntouttavaan työtoimintaan

0
Pöytyän kunnalta Varhan palvelukseen siirtynyt työvalmentaja Juha Nurmi esittelee Auranmaan Taitotalolla työtoiminnan asiakkaiden purkamia tietokoneiden osia.

PÖYTYÄ. Pöytyän kunta ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha aikovat solmia kuntouttavaa työtoimintaa koskevan sopimuksen. Siinä määritellään, millaista yhteistyötä ne tulevat asian tiimoilta harjoittamaan.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella kunnilta Varhalle 1.1.2023. Pöytyän hallintojohtaja Jussi Heinosen mielestä allekirjoitusta odottava yhteistyösopimus on ongelmallinen, koska se sälyttää työtoiminnan toteuttamisvastuuta ennakoitua enemmän kunnalle.

Pöytyän kunta on valmis tarjoamaan työtehtäviä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville, mutta kunnan viranhaltijat yllättyivät siitä, että sopimustekstin perusteella kunnan tulee jatkossakin perehdyttää työtoimintaan osallistuvat ja tarjota heille tukea.

Sopimusluonnoksen mukaan tehtävää hoitaisi kunnan nimeämä ohjaaja, joka osallistuisi yhdessä Varhan työntekijän kanssa asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä seurantaan. Kunta raportoisi asiakkaiden työtoimintaan osallistumisesta kuukausittain hyvinvointialueelle.

Kunnan resurssit vähissä

Vuodenvaihteessa Pöytyän kunnalta siirtyi Varhan palvelukseen kolme kokoaikaista kuntouttavan työtoiminnan työntekijää, jotka ovat hoitaneet sopimusluonnoksessa mainittuja tehtäviä. Näin ollen kunnalla ei enää ole resursseja työtoiminnan tarpeisiin.

Varhan työllistämistä edistävien palveluiden päällikkö Irina Lindroos rauhoittelee pöytyäläisiä toteamalla, ettei kunnan tarvitse palkata kuntouttavaa työtoimintaa varten uutta henkilöstöä.

Lindroos selventää sopimustekstin tarkoittavan sitä, että esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, kirjastosta tai muilta kunnan työpaikoilta toivotaan löytyvän henkilöitä, jotka kykenevät perehdyttämään työharjoitteluun tai -kokeiluun tulevia työtoiminnan asiakkaita samaan tapaan kuin te-toimiston työkokeilijoita tai koulujen tet-jaksolaisia.

Mikäli tällaisia henkilöitä ei löydy, se ei Lindroosin mukaan kaada kunnan ja Varhan yhteistyötä.

Rahaa ei aiota liikuttaa

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Auvaisissa Auranmaan Taitotalolla, josta Pöytyä on vuokrannut Varhalle kuntoutusohjaajan ja työvalmentajan huoneet. Toimintaan osallistuu tällä hetkellä kymmenkunta pöytyäläistä.

Varhan muotoilemassa sopimusluonnoksessa todetaan, ettei kumpikaan sopimusosapuoli maksa rahallista korvausta toiselle. Näin ollen kunta ei saisi korvausta työtoiminnalle hankkimistaan materiaaleista, mutta se olisi oikeutettu pitämään kuntoutujien valmistamat tuotteet itsellään.

Pöytyällä tapahtuva ruohonjuuritason työtoiminta vaikeutui, kun Varhaan siirryttäessä tarvikehankintojen tekeminen hankaloitui. Lindroosin mukaan ongelmia ei pitäisi olla, jos kunta on siirtänyt henkilöstön, tilat ja kaikki laitteet hyvinvointialueelle. Pöytyällä omistussuhteet eivät ole näin yksioikoisia.

Hallintojohtaja Jussi Heinonen pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että työtoiminta pyörii jatkossakin häiriöttä. Hankaluuksien toivotaan korjaantuvan, kunhan Varha ja kunta saavat yhteistyön rullaamaan. Heinosen mielestä yhteistoiminta Pöytyän ja Varhan välillä on kannatettavaa ja siitä on tarkoituksenmukaista sopia sitovasti.

Aluksi 6 kk:n sopimus

Viime viikolla kokoontunut Pöytyän kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Mika Joen solmimaan Varhan kanssa puolen vuoden määräaikaisen sopimuksen kuntouttavaa työtoimintaa koskevasta yhteistyöstä.

Jussi Heinonen luottaa työnjaon sekä kustannuskysymysten ratkeavan ennen kuin yhteistyösopimukselle solmitaan jatkoa ensi syksynä.

Irina Lindrooskin toteaa, että yhteistyön hiominen ottaa aikansa. Varhan työllistämistä edistävissä palveluissa toivotaan, että Varhan leveät hartiat mahdollistavat entistä laadukkaamman toiminnan – esimerkiksi kyllin laajan valikoiman työtoimintamahdollisuuksia, jotta jokainen työtoiminnan asiakas pääsee tutustumaan mieleiseensä alaan ja ammattiin.