Avustuksilla saa paljon aikaan

0

Auranmaalaisten yhdistysten aikaansaannokset todistavat, että talkoohenkeä riittää yhä suuriinkin projekteihin. Tarvasjoen kotiseutuyhdistys palkittiin juuri Kertun tuvan kunnostuksesta, joka on ollut todella mittava urakka. Kyrössä kyläyhdistys on jo vuosia pitänyt yllä maauimalaa eli hoitaa asiaa, jonka yleensä hoitaa kunta. Talkoohenki voi hyvin muuallakin kuten Yläneellä, missä Himolan teatterin pyörittäminen työllistää käytännössä koko kylän. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen onkin monelle erinomainen väylä tutustua ja juurtua uuteen kotipaikkaan ja sen ihmisiin.

Kunta avustaa yhdistyksiä jonkin verran, mutta hyvin maltillisilla summilla. Usein onkin niin, että talkoolaisia kyllä riittäisi, mutta varainhankinta voi osoittautua liian työlääksi varsikin kun yritysten saaminen sponsoreiksi on entistä haastavampaa.

Varainhankinta on toki talkoohommaa sekin, mutta kunnan on hyvä olla avokätinen silloin, kun pienellä avustuksella saadaan paljon aikaan – usein vieläpä sellaisissa asioissa, jotka olisivat oikeastaan kunnallisia palveluita, kuten maauimala.

Kuntien budjetit pienenivät noin puolella vuodenvaihteessa, kun sote astui voimaan. Kuntatalous tulee olemaan todella tiukoilla, mikä korostaa aktiivisen kolmannen sektorin merkitystä. Onkin siirryttävä ajattelumalliin, missä kuntalaiset tekevät kunnan palveluista entistä suuremman osan itse, mutta kunnan rahallisten avustusten avittamana.