Kosken ja Mellilän siltaremontit alkavat juhannuksen jälkeen

0
Kosken Sorvastontiellä sijaitseva Sorvaston silta on valmistunut vuonna 1979. Sillalla on tehty ylläpitokorjaukset vuosina 1996 sekä vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2020 sillalle tehdyssä erikoistarkastuksessa siinä todettiin olevan korjausta vaativia vaurioita. Kuva: Simo Päivärinta

KOSKI, LOIMAA/Mellilä. Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mellilän Asemantiellä sijaitsevan Niinijoen sillan uusimisen juhannuksen jälkeisellä viikolla. Samanaikaisesti aloitetaan myös korjaustyöt Kosken Sorvastontiellä sijaitsevalla Sorvaston sillalla sekä Loimaan Katinhännäntiellä sijaitsevalla Kauhanojan sillalla.

Niinijoen siltatyön ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Sorvaston ja Kauhanojan korjaustöiden aikana sen sijaan toinen kaista on liikenteen käytössä.

Kaikkien kolmen siltatyön on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Liikenne Asematiellä Niinijoen sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan siltatöiden ajaksi vanhan sillan purkutöiden käynnistyessä. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle Melliläntien, valtatien ja Koivistonkulman kautta. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin seitsemän kilometriä. Liikenne sillalla tullaan katkaisemaan maanantaina 26.6. kello 9 ja liikenne palautetaan sillalle uuden sillan valmistuttua viimeistään marraskuun lopussa. Liikennemäärä Niinijoen sillalla on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sorvaston sillan korjaustöiden aikana liikenne rajoitetaan yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla on sen leveys minimissään 3,5 metriä. Minimileveys saattaa vaikuttaa leveiden maatalouskoneiden kulkuun. Kaistarajoituksesta johtuen liikenne ohjataan työmaan ohi liikennevaloilla.

Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla 30 kilometriin tunnissa. Liikennemäärä Kauhanojan sillalla on noin 300 ja Sorvaston sillalla noin 550 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla.

Valmistelevat työt alkavat siltakohteilla juhannusviikolla ja varsinaiset korjaus- sekä rakentamistyöt käynnistyvät juhannuksen jälkeen.

Nykyinen Niinijoen puusilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen laattasilta. Sorvaston ja Kauhanojan siltojen korjaustöiden aikana uusitaan molempien siltojen reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Työt siltakohteilla valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Urakoitsijana siltakohteissa toimii Tehan Oy.