Pöytyän koulunuorisotyöntekijänä aloittaa Teija Haakana

0
Koulun pihalla Teija Haakana tullaan näkemään niin ensimmäisenä kuin viimeisenäkin, sillä pihalla voi luontevasti kohdata koululaiset ja vaihtaa kuulumiset. Haakana haluaa olla läsnä lapsille ja nuorille.

PÖYTYÄ/KYRÖ. Pöytyän kunta on saanut Aluehallintoviraston myöntämän rahoituksen, jolla kustannetaan koulunuorisotyötä. Aiempi pilottihanke oli käynnissä vuoden verran tammikuusta 2021 tammikuuhun 2022. Nyt alkava hanke on tälle jatkoa. Tehtävässä aloittaa nuorisotyönohjaaja Teija Haakana , hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Hankkeiden kautta valtio haluaa tukea lapsia ja nuoria panostamalla ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lisäksi uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä sekä turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa. Turvallinen aikuinen voi juurikin olla koulunuorisotyöntekijä.

42-vuotias Haakana on koulutukseltaan sosionomi AMK ja kirkon nuorisotyönohjaaja. Syntyperäisenä pöytyäläisenä hän tuntee alueen hyvin.Tuttuja ovat myös ihmiset, sillä aiemmin Haakana toimi seurakunnan palveluksessa nuorisotyönohjaajana useamman vuoden ajan. Eikä kunnan koulujenkaan maailma ole vieras, sillä kuluvan vuoden keväästä lähtien hän on tehnyt niin opettajien kuin ohjaajienkin sijaisuuksia.

–Meidän äidin tuntee kaikki, lapseni tuskailevat, nauraa Haakana, kun kauppareissuilla voi jäädä suustaan kiinni useammankin kerran.

Haakana asuu Pöytyän Haverilla puolisonsa ja 11- ja 12-vuotiaiden lastensa kanssa. Haverilta käsin on hänen mukaansa on helppo saavuttaa koko Pöytyän alue.

Kohtaamisia ja läsnäoloa

Haakanan työnkuva ja toimintamalli on vasta muotoutumassa, mutta yhdestä asiasta hän on varma.

–Aion olla ensimmäisenä ja viimeisenä paikalla koulun pihalla, hän toteaa.

Tällä työotteella hän toivoo voivansa kohdata ja kuunnella nuoria koulupäivän aikana. Haakana toteaa, että lasten ja nuorten keskuudessa aikuiselle on kova tarve. Paikalla- ja läsnäolollaan hän toivoo voivansa ehkäistä nuoren tippumista yhteiskunnan ulkopuolelle.

Mikäli Haakanan omat keinot eivät riitä auttamaan lasta tai nuorta, voi hän toimia linkkinä oikean tahon ja avun löytymiseen. Hän sanookin työskentelevänsä opettajien, psykologin ja kuraattorin välimaastossa, mikä voisi madaltaa kynnystä tulla hänelle juttelemaan.

Muita keinoja tarjota tukea kouluille ja sen oppilaille on ryhmätoiminta. Luokkien ryhmäytykset tulevat olemaan Haakanan työsarkaa sekä tunnetaitojen opettaminen. Osalla kyseiset taidot ovat jo hallussa, kun taas joillain vielä hakusessa, kertoo Haakana.

–Esimerkiksi pettymysten sietoa pitää harjoitella. Ei kukaan selviä elämästä ilman vastoinkäymisiä, Haakana sanoo.

Omat haasteensa tuovat myös lasten ja nuorten neurokehitykselliset tai -psykiatriset häiriöt, kuten autismikirjo tai ADHD. Vastatakseen näihin erityistarpeisiin Haakana kouluttautuu parhaillaan neuropsykologian (Nepsy) valmentajaksi. 1,5 vuotinen koulutus tulee päätökseensä lokakuussa.

Innostuva ja helposti lähestyttävä

Helposti innostuva ja asioihin mukaan lähtevä Haakana on vapaa-ajallaankin aktiivinen. Hän on ollut mukana partiotoiminnassa 13-vuotiaasta lähtien ja ohjaa edelleen Pöytyän Pöllöjen sudenpenturyhmiä. Härkätien 4H-yhdistys on yksi järjestö, jossa Haakana toimii. Muitakin yhdistyksiä on tullut tutuksi, joista viimeisin on kaikkien SPR:n Auranmaan osastojen somevastaavana toimiminen.

Innokkuudella hän odottaa uutta työtään ja toivoo puolentoista vuoden aikana nostavansa esille koulunuorisotyön tarpeellisuuden ja tärkeyden. Ennen kaikkea hän haluaa olla helposti lähestyttävä.

–Täällä ollaan, saa ottaa yhteyttä, Haakana vinkkaa.

Nuorisotyöntekijän löytää sosiaalisen median Snapchat ja TikTok- kanavilta nimellä kouluteija ja Instagramista @teijahaakana. Lisäksi hänet voi tavata Elisenvaaran, Riihikosken sekä Yläneen yhtenäsikouluilla.