Yläneen kyläyhdistys haluaa suojella 1970-luvulla valmistuneen kunnantalon

0
Kauko Reiman suunnittelema Yläneen kunnantalo on valmistunut vuonna 1975.

PÖYTYÄ / Yläne. Yläneen kyläyhdistys on toimittanut ELY-keskukselle hakemuksen Yläneen entisen kunnantalon suojelemiseksi. Kyläyhdistyksestä kerrotaan, että tavoitteena on saada entisestä kunnantalosta rakennusperintölain mukainen suojelukohde ja säilyttää se järjestöjen sekä yhdistysten käytössä.

Esimerkkinä kyläyhdistyksen väki pitää Harjavallan vanhaa kaupungintaloa, joka on suojeltu rakennus. Vanha kaupungintalo toimii nykyään Harjavallan yhdistys- ja järjestötalona.

Yläneen entistä kunnantaloa koskevan asian käsittely etenee ELY-keskuksessa siten, että ELY kuulee rakennuksen ja kiinteistön omistajaa ja haltijaa sekä viereistä ja vastapäistä naapuria. Lisäksi se pyytää lausunnot Museovirastolta, kunnalta sekä harkintansa mukaan muulta ratkaisun kannalta tarpeelliselta yhteisöltä. Se voi olla esimerkiksi Arkkitehtuurimuseo, alan tieteellinen yhdistys tai kotiseutuliikkeen toimija.

Varsinais-Suomessa Museoviraston alueellinen vastuumuseo on Turun museokeskus. Sen museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen kertoo, että yleensä rakennuksia ja muita yksittäisiä kohteita suojellaan kunnissa tehtävän kaavoituksen keinoin, mutta suojelua voidaan esittää myös rakennusperintölain nojalla, kuten yläneläiset ovat nyt tehneet.

– Kaavoittaminen on näistä kahdesta yleisempi ja kätevämpi tapa, Ruohonen sanoo.

Museopalvelujohtaja ei tunne Yläneen entistä kunnantaloa eikä hän ota kantaa, voiko siitä tulla suojeltu rakennus ja kauanko suojeluasian käsittely kestää.

Suojelu ei estä myyntiä

Museoviraston lausunnolla on merkittävä painoarvo, kun ELY puntaroi rakennusperintölain nojalla tehtävää suojelupäätöstä. Juhani Ruohosen mukaan rakennuksen ikä ei ole ainut arviointikriteeri. Sen lisäksi Museoviraston lausunnossa tarkastellaan muun muassa rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja sekä historiallista merkitystä.

Jos rakennus saa suojelumääräyksen, sille määritellään suojelun taso, mitä suojelu koskee ja missä kunnossa rakennus tulee säilyttää. Olennaista on, että suojelupäätöksellä säilytetään rakennuksen arkkitehtoninen ilme ja kulttuurihistoriallinen arvo.

Museoviranomaisten toive on, että suojellut rakennukset ovat käytössä ja sellaisten tahojen omistuksessa, jotka kykenevät pitämään niistä huolta.

Suojelu tarkoittaa vähintäänkin sitä, ettei rakennusta saa purkaa. Monesti suojelu koskee julkisivua. Suojelu ei estä rakennuksen myyntiä ja sen alkuperäistä käyttötarkoitustakin saa mahdollisesti muuttaa.

Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki ei halua spekuloida, miten suojeluhanke vaikuttaa kunnan aikeisiin myydä Yläneen entinen kunnantalo.

– Katsotaan kuinka hankkeelle käy, Joki totesi sähköpostitse.