Mielenterveyttä kannattaa vaalia

0

Suomalaisten fyysinen terveys on kohentunut viime vuosikymmeninä, mutta mielenterveyden ongelmat ovat yleistyneet. OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöistä koituvat kustannukset ovat Suomen osalta noin 11 miljardia euroa vuodessa. Summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta.

Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä jo reilusti yli puolet on mielenterveysperusteisia, kun taas menneinä vuosikymmeninä työstä jäätiin pois lähinnä ammattitautien sekä fyysisten vaivojen vuoksi. Kansalaisten mieli ei välttämättä ole entistä mustempi. Sen sijaan tilastoissa näkyy, että mielenterveyteen sekä sen häiriöihin on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Suomen Mielenterveys ry:n mukaan mielenterveyspalveluihin ei silti ole panostettu 2000-luvulla yhtä voimakkaasti kuin muuhun terveydenhuoltoon, vaikka mielenterveyden ongelmia on tutkitusti mahdollista ehkäistä ja hoitaa.

Tämän päivän lehdessä kerrotaan yläneläisestä Teijasta, joka selätti masennuksen sekä alkoholismin. Hänen tarinansa on malliesimerkki siitä, kuinka mielenterveyshäiriöiden ehkäisy ja hyvä hoito tukevat kansanterveyttä sekä -taloutta.

Teijan kohdalla asiat loksahtivat lopulta onnekkaasti kohdilleen; hän sai tukea ohjaajalta, läheisiltään sekä työtovereiltaan. Tässä tapauksessa koko ketju siivitti ihmistä takaisin työelämään ja se onnistui. Jos yksikin lenkki olisi pannut hanttiin, tilanne olisi luultavasti toinen.