Ilmatar kaavailee Oripään ja Pöytyän rajalle 119 hehtaarin aurinkovoimalaa – Rakennustyöt voivat alkaa jo ensi kesänä

0
Haverinsuon aurinkovoimala on tarkoitus rakentaa Kurkivaarantien pohjois- ja koillispuolella oleville pelloille, Oripään ja Pöytyän rajan tuntumaan.

ORIPÄÄ, PÖYTYÄ. Ilmatar Solar Development Oy on hakemassa suunnittelutarveratkaisua sekä rakennuslupaa Haverinsuon aurinkovoimalahankkeelle.

Pöytyän johtava rakennustarkastaja Aki Vuorinen täsmentää hankealueen sijainniksi kantatie 41:ltä erkaantuvan Kurkivaarantien pohjois- ja koillispuolella avautuvat Tanskilan peltovainiot. Ne ovat Oripään puolella kuntarajaa.

Neljäsosa voimalan paneelikentistä sijoittuu kantatie 41:n itäpuolelle. Kokonaisuudessaan alue koostuu neljästä yksityisomistuksessa olevasta kiinteistöstä, joista Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset.

Voimalan paikalta on kaadettava joitakin metsäkaistaleita. Hankkeen nimestä huolimatta paneelikenttiä ei olla rakentamassa ojittamattomaan suomaastoon. Tutkimusten mukaan hankealueella ei ole merkittäviä luontoarvoja.

Kytkentä Lieto–Yläne-linjaan

Haverinsuon voimalahanketta luotsaava Ilmattaren projektipäällikkö Marko Penttilä kertoo, että aurinkopaneelien tuottama sähkö aiotaan johtaa maakaapeleilla paneelirivistöjen väleissä oleviin muuntamoihin. Itse voimala on tarkoitus liittää noin 2,5 kilometrin päässä olevaan 110 kV Lieto–Yläne-voimalinjaan.

Haverinsuon voimalan nimellisteho tulee olemaan 100 megawattipiikkiä ja vuotuinen sähköntuotanto noin 100 gigawattituntia. Se riittää tyydyttämään 5 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen.

Haverinsuon aurinkovoimalahankkeen hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Oripään teknisessä toimessa 10.11. saakka, johon mennessä asianosaiset voiva lausua niistä mielipiteensä. Tämän jälkeen suunnittelutarveratkaisu sekä rakennuslupa menevät Oripään teknisen lautakunnan päätettäviksi.

Aki Vuorinen toteaa, että nopeimmillaan suunnittelutarveratkaisu sekä rakennuslupa voivat järjestyä tämän vuoden puolella.

Mikäli näin käy, voimalan rakentaminen voi Marko Penttilän mukaan alkaa ensi kesänä ja valmista olisi 2025. Tällaisen aikataulun edellytys on, että Ilmatar tekee ensi keväänä Haverinsuon voimalasta myönteisen investointipäätöksen.

Ortenojalla lupaprosessi valmis

Ilmatar Solar Development aikoo rakentaa aurinkovoimalan myös Pöytyän Ortenojalle. Sen kokoluokka on noin puolet Haverinsuon hankkeesta. Ortenojan voimalalle on tehty suunnittelutarveratkaisu ja sille on myönnetty rakennuslupa, joten rakennustyöt on mahdollista aloittaa.

Projektipäällikkö Elviira Ritarin mukaan Ortenojan voimalan investointipäätös on tarkoitus tehdä ensi keväänä. Mikäli päätös on myönteinen, rakennustyöt käynnistyvät Ortenojalla 2024 aikana.

Ilmattaren kolmas aurinkovoimalahanke Auranmaalla on Kosken Verhonkulmalla. Sitä luotsaava projektipäällikkö Helena Arola kertoo voimalan odottavan suunnittelutarveratkaisua sekä rakennuslupaa. Valmistuessaan Verhonkulman voimala olisi 120 hehtaarin laajuinen ja sen nimellisteho olisi 75 megawattipiikkiä.

Korven hanke kariutui

Ilmattarella on käynnissä useita aurinkovoimahankkeita. Yhtiö ilmoitti hiljattain, ettei se voi toteuttaa niitä kaikkia.

Ilmatar on päättänyt luopua Loimaan Korven alueelle kaavailemastaan hankkeesta ja purkaa Loimaan kaupungin kanssa tekemänsä maanvuokrasopimukset teknistaloudellisiin syihin vedoten. Korven voimalaa suunniteltiin 170 hehtaarin alueelle metsävoittoiseen maastoon.


SynRex Oy:n hanke Oripäässä on rakennuslupavaiheessa

Loimaalainen SynRex Oy on saanut Oripään tekniseltä lautakunnalta suunnittelutarveratkaisun tehdäkseen aurinkovoimalan omistamalleen kiinteistölle Tanskilan kylään Oripäähän. Noin 8 hehtaarin laajuinen voimala on määrä rakentaa Palontien ja kantatie 41:n väliin, entiselle soranottoalueelle. Pöytyän johtava rakennustarkastaja Aki Vuorinen kertoo SynRex:in hankkeen olevan rakennuslupavaiheessa. SynRex:in kaavailema aurinkovoimala on huomattavasti pienempi verrattuna Ilmattaren voimaloihin. Näillä näkymin sen huipputeho asettuu 5–8 MW välille.