Lisää elinvoimaa Leader-rahoista

0

Alkanut uusi Leader-kausi tuo joitakin muutoksia myönnettäviin tukiin. Osa on varsin kannatettaviakin, kuten kestävän kehityksen painottaminen ja uudistuneet energiatuet. Myös mahdollisuus tukea entistä monipuolisemmin yritystoimintaa on kannatettava asia. Maatalouden innovaatioiden tukeminen on tervetullut uudistus.

Sen sijaan uuden kauden käytännön toteutukselle ei voi korkeita pisteitä antaa. Vaikka uusi kausi on jo hyvässä vauhdissa, lopullisia rahoituspäätöksiä ei edelleenkään saa. Todennäköisesti niitä on luvassa vasta vuodenvaihteessa. Käytännössä tukia voi hakea ja Jokivarsikumppaneilta saa heidän näkemyksensä. Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin ely. Se taas ei päätöstä pysty tekemään, koska Hyrrä-järjestelmästä puuttuu osa, jolla päätöksen voisi tehdä.

Tilanne on kohtuuton niin hakijoiden kuin elynkin kannalta. Jos hakijat haluavat käynnistää hankkeita, ne pitää tehdä omalla riskillä. Myös elyn virkamiesten kannalta tilanne on kohtuuton. Kun Hyrrä-järjestelmä tulee valmiiksi, hakemusten ruuhka on melkoinen. Tilannetta mutkistaa se, että hakukriteerit ovat osin muuttuneet, joten on vaikea ennakoida miten ely päätöksissään lopulta tulkitsee sanamuotoja, jotka ovat osin sangen epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia.

Tilanne on tuttu muualtakin yhteiskunnasta. Häntä heiluttaa koiraa eikä koira häntää. ATK-järjestelmien pitäisi olla helppokäyttöisiä, kohtuuhintaisia ja luotettavia renkejä, mutta ne ovat kaikkea muuta.