Mediset esittää Auran kunnantalon myyntiä tai vuokrankorotusta

0
Auran kunnalla on keväällä valmistuneesta kunnantalosta 30 vuoden vuokrasopimus. Nyt rakennusta kunnalle vuokraava Mediset konserni haluaisi myydä kiinteistön kunnalle tai nostaa vuokrahintaa.

AURA. Auran kunnanhallitus pohtii Mediset Oy:n myyntitarjousta kunnantalosta. Mediset konserni tarjoaa kunnalle mahdollisuutta kunnantalon vuokrasopimuksessa mainitun osto-option käyttämiseen.

Tarjouksen mukaan kauppa voitaisiin toteuttaa joko kiinteistökauppana tai kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppana. Pyyntihinta on kummassakin tapauksessa 3 040 821,60 euroa. Hinta on korkeampi kuin vuokrasopimusneuvotteluissa sovittu kiinteistön ostohinta. Aiemmissa neuvotteluissa ostohinnaksi sovittiin 2 798 000 euroa.

Vaihtoehdoksi kaupoille Mediset esittää vuokrankorotusta. Vuoden 2021 kesäkuussa tehdyn vuokrasopimuksen mukaan kunta maksaa kunnantalosta nyt 12 095,83 euroa kuukaudessa. Sopimuksessa on sovittu vuokran sitomisesta täysimääräiseen elinkustannusindeksiin, mutta Mediset esittää 8,68 prosentin korotusta. Tämä tarkoittaisi tällä hetkellä 13 145,75 euron kuukausivuokraa. Korotusta Mediset perustelee hankkeen aikana toteutuneilla poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla rakennuskustannusten nousuilla sekä viivästyneellä rakennusaikataululla.

Kunta ja Mediset on tehnyt vuokrasopimuksen 30 vuodeksi. Kunnanhallitukselle tehdyissä laskelmissa onkin tarkasteltu mahdollisesta lunastamisesta koituvia kustannuksia 30 vuoden aikajaksolla. Tehdyissä laskelmissa on kauppahinnan lisäksi huomioitu myös muut lunastamisesta koituvat kustannukset. Kauppamuodosta ja -hinnasta riippuen kustannuksiksi on saatu noin 7,7–8,6 miljoonaa euroa 30 vuodessa. Vuokrakulujen on laskettu olevan noin 6,4–6,9 miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Terhi Källi esitti kunnanhallitukselle, ettei kunta hyväksyisi myyntitarjousta eikä vuokran hinnankorotusta.

–Esitetty vuokrankorotus ei ole sopimuksen mukainen eikä sopimuksesta poiketen voi lähteä vuokraa nostamaan, Källi sanoo.

–Meidän näkemyksemme on, ettei rakennusaikaisia hinnannousuja voi pitää niin merkittävinä, että vuokran voisi yksipuolisesti nostaa, hän kertoo kunnanhallituksen käymästä keskustelusta.

Källin mukaan eurot puhuvat joka tapauksessa selkeästi vuokravaihtoehdon puolesta. Hän huomauttaa yleisen taloustilanteen heikentävän kunnan taloutta ja ennakoi ensi vuoden talousarviosta alijäämäistä. Kunnanhallitus kuitenkin halusi vielä keskustella hinnasta ja tutkia mahdollisuuksia pidempään poistoaikaan. Jouko Vähä-Rahkan (kesk.) esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Mediset Oy teki kunnalle myös tarjouksen Auran keskustaan valmistuneen hirsirakenteisen rivitalon vuokraamisesta 5 540,52 euron kuukausivuokralla. Kunnalla olisi Källin mukaan tarve laadukkaisiin vuokra-asuntoihin, mutta hän pohtii, onko tarjottu rivitalo korkean hintansa vuoksi kunnan ulottumattomissa.

–Kunnan tulee houkutella uusia asukkaita, mutta vuokranantajana toimiminen ei ole kunnan perustehtäviä, Källi sanoo ja kertoo kunnanhallituksen käyneen tarjouksesta monipuolista keskustelua.

Kalle Isotalon (kok.) esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa tämänkin asian valmisteluun.

Källi ei usko tehtyjen tarjousten kielivän Mediset Oy:n mahdollisista taloudellisista vaikeuksista. Hän luottaa yhtiön vakavaraisuuteen. Mikäli yritys kuitenkin syystä tai toisesta päätyisi kauppaamaan kunnantaloa jollekin muulle taholle, kunnan kanssa tehty sopimus takaisi Källin mukaan kunnalle etuosto-oikeuden.