Aineellisen avun maksukortit korvaavat aikaisemmat EU-ruokakassit

0
SPR:n ruoka-avun projektityöntekijä Miika Norro kertoo uudesta pilottihankkeesta ja maksukorteista. Kuva: Anna Tenho/ Suomen Punainen Risti

AURANMAA. Ruoka-avun tarve on Suomessa lisääntynyt entisestään EU-ruoka-avun päätyttyä vuonna 2021. Suomen Punainen Risti onkin nyt käynnistänyt Aineellista apua ja osallisuutta -pilottihankkeen, jossa taloudellisessa ahdingossa oleville jaetaan kauppoihin käyviä 40 euron suuruisia maksukortteja. Auranmaan kuntien alueella kortteja jaetaan tällä hetkellä Varhan sosiaalityön kautta.

–Aineellisen avun maksukortit ovat yksi uusi tuen muoto muun annettavan ruoka-avun ja tuen ohella. Suomen Punaisen Ristin vetämässä hankkeessa tärkeässä roolissa on kokonaisvaltainen tuki ruoka-avun hakijoille, ruoka-avun projektityöntekijä Miika Norro kertoo ja mainitsee, että hankkeeseen liittyen Loimaan seudulla järjestetään ensi vuonna kohtaamistapahtuma.

–Yhteisöllisen kahvihetken lisäksi tapahtumassa on terveysneuvontaa, ohjausta eri palvelujen ja toimijoiden pariin sekä mahdollisuus keskustella koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Tapahtuman ajankohta ja tarkempi paikka täsmentyvät myöhemmin.

MAKSUKORTTEJA tullaan jakamaan valtakunnallisesti vuosien 2023–2024 aikana yhteensä 65 000 kappaletta. Maksukorteilla avunsaajat voivat hankkia elintarvikkeita sekä muita perushyödykkeitä pärjätäkseen akuutissa tai pitkittyneessä taloudellisesti haastavassa tilanteessa.

–Aineellisen avun maksukortit mahdollistavat avunsaajan omat valinnat ruoan suhteen. Valinnanvapaus tukee paremmin omaa toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Maksukortti on ollut monen avunsaajan oma toive. Maksukorttien myötä avunsaajan yksilölliset tarpeet ja erityisruokavaliot tulevat paremmin huomioiduksi, Norro vertaa maksukortteja aiemmin jaettuihin ruokakasseihin.

Maksukorttien jakelu käynnistyi lokakuussa. Avunsaajat kartoitetaan ja maksukortit jaetaan paikallisesti SPR:n osastojen ja yhteistyökumppanien, kuten Auranmaalla Varhan, toimesta. Maksukortteja jaetaan myös osana SPR:n ruoka-aputoimintaa. Jakelukäytännöissä ja -aikatauluissa on vaihtelua paikkakunnittain.

–Kyseessä on uusi avunmuoto ja parhaita käytäntöjä haetaan meillä SPR:ssä valtakunnallisesti ja Varsinais-Suomen piirissä kokeilemalla ja kokemuksia vaihtamalla sekä yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, Norro sanoo.

Ruokavirasto toimii tässä EU-osarahoitteisiin hankehakuihin liittyen välittävänä toimielimenä

Lisätietoa Suomen Punaisen Ristin Aineellista apua ja osallisuutta -hankkeesta löytyy Punaisen Ristin verkkosivuilta.