Hallitus palautti Auran talousarvion uudelleen valmisteltavaksi – Käyttötaloudesta on karsittava puoli miljoonaa euroa

0
Auran keskustaa Auraamon kulmalla kuvattuna lokakuussa 2023.

AURA. Kunnanhallitus on palauttanut ensi vuotta koskevan Auran kunnan talousarvion uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksessa todettiin, että käyttötaloudesta tulee karsia 500 000 euroa ja investoinnit on käytävä läpi kohteittain. Talousarviota käsitellään uudelleen kunnanhallituksen joulukuun kokouksessa.

Asian valmistellut hallintojohtaja Tuija Pellosmaa totesi kunnanhallitukselle, ettei tilikauden 2024 tulos riitä kattamaan poistoja eikä investointeja.

Auran investointiohjelmassa vuodelle 2024 kaavaillut bruttomenot ovat 1 303 000 euroa. Maanhankintaan kunta on varannut 100 000 euroa ja talonrakennuksen peruskorjauksiin on budjetoitu 300 000 euroa.

Teiden rakentamiseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin on varattu ensi vuodelle 272 000 euroa, vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin on varauduttu 297 000 eurolla ja hulevesijärjestelmiin 85 000 eurolla. Investointituloiksi Aurassa on arvioitu 197 500 euroa.

Kunnan pitkät lainat lyhenevät miljoonalla eurolla ja lyhyttä lainaa se aikoo ottaa yli 2 000 000 euroa.