Kosken keskustassa olevaan arvorakennukseen on luvassa asuntoja sekä liiketilaa

0
Entinen Säästöpankin kiinteistö on osa Härkätien kulttuurihistoriallisesti arvokasta miljöötä.

KOSKI. Rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan Aalto Kiinteistöt Oy:lle, joka aikoo muuttaa entisen Säästöpankin kiinteistön ykköskerroksessa olevat tilat kahdeksi asuinhuoneistoksi ja liiketilaksi. Lisäksi tontille on tarkoitus rakentaa suojaisat leikki- ja oleskelualueet.

Autopaikkamitoitukseksi on laskettu yksi autopaikka 85 neliömetrin kerrosalaa kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka per asunto. Mahdollisten liiketilojen autopaikkamitoitus on yksi autopaikka 40 neliön kerrosalaa kohti.

Aalto Kiinteistöjen kaavailema hanke on asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen. Rakennusvalvonta on pyytänyt Aalto Kiinteistöjen suunnitelmista lausunnot aluearkkitehdilta, maakuntamuseolta, pelastusviranomaiselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä tekniseltä toimelta.

Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, ettei se näe estettä entisen pankkikiinteistön käyttötarkoituksen muutokselle. Maakuntamuseo muistuttaa, ettei muutos saa aiheuttaa kulttuurihistoriallista arvoa turmelevia muutoksia rakennuksen ulkoasuun.

Aalto Kiinteistöjen mukaan rakennuksen julkisivua ei tulla muuttamaan. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on hyväksytty Antti Koskenpää.