Kosken valtuusto päätti veroprosentit – Tulovero pyöristyi kymmenyksen tarkkuuteen

0
Kosken kunnantalo.

KOSKI. Kunnanvaltuusto on päättänyt Kosken kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,40.

Kuluvana vuonna koskelaisten tuloveroprosentti on ollut 7,36. Pyöristys johtuu siitä, että kuntien on ilmoitettava ensi vuoden tuloveroprosentti kymmenyksen tarkkuudella.

Kosken kunnan yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi valtuusto päätti 0,93 ja maapohjan kiinteistöveroprosentti tulee olemaan 1,30. Viimeksi mainittu noudattaa vuodenvaihteessa voimaan tulevaa uutta lakia ja siinä määritettyä alarajaa.

Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna Koskella 0,41, muun asuinrakennuksen 0,93 ja voimalaitoksen 3,10. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on 0,00 eikä rakentamattomalle rakennuspaikalle määrätä kiinteistöveroa.