Marttilan budjetti painui pakkaselle

0
Palaistgen remontti on ensi vuoden suurin investointi Marttilassa

MARTTILA. Marttilan ensi vuoden talousarvio on painumassa 136 550 euroa pakkaselle. Näin siitäkin huolimatta, että veroprosentti nousee 8,5 prosenttiin, kun se kuluvana vuonna on 8,11. Marttila on nostanut kunnallisveroa viimeksi vuonna 2018.

Myös Orpon hallituksen suunnitelma maapohjan verottamisesta on huomioitu budjetissa. Maapohjan veroksi on tulossa 1,3. Muut kiinteistöveroprosentit pysyvät kuluvan vuoden tasolla.

Marttilan valtuusto hyväksyi sekä budjetin että ensi vuoden verot torstaisessa kokouksessaan.

Menopuolella suurin muutos on kotikuntakorvausten kasvu 150 000 eurolla. Yläkouluikäisten määrä on Marttilassa kasvussa ja he käyvät koulua Koskella. Menopuolella kasvua tulee myös henkilöstömenojen noususta 1,5 prosentilla. Kasvua selittävät lähinnä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Palainen ehommaksi

Suurimmat investoinnit ovat Palaisten saunan remontti ja virastotalon muuttaminen asunnoiksi.

Palaisten saunan remonttiin on varattu 260 000 euroa vuodelle 2024 ja 50 000 euroa vuodelle 2025. Saunaan on tulossa laajennus, parkkialueita ja laitureita parannetaan.

Vanhassa virastotalossa entiset terveysaseman tilat muutetaan asunnoiksi. Tarkoitukseen on varattu ensi vuodelle 260 000 euroa 50 000 euroa sitä seuraavalle vuodelle.

Budjetissa varaudutaan myös ostamaan vireillä olevasta rivitalosta 220 000 eurolla vauhditushuoneisto. Urheilukeskuksen varaston laajentamiseen on varattu 50 000 euroa.

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä niin Marttilan kuin muidenkin kuntien menorakenne näyttää hyvin toisenlaiselta kuin ennen. Ennen sote-uudistusta 55 prosenttia menoista kului sosiaali- ja terveysmenoihin. Nykyisin suurin ala on sivistystoimi.

Puolet kunnan menoista koostuu perusopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta. Tekninen puoli tuottaa 21 prosenttia kustannuksista, hallintoon kuluu 16 prosenttia.

Epävarmat ajat

Kunnanjohtaja Anne Ahtiaisen mukaan budjetin laadintaa on leimannut poikkeuksellisen suuri epävarmuus.

–Talouden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta, minkä vuoksi verotulot laskevat veronkorotuksesta huolimatta. Laskelmat on kuitenkin tehty kuntaliiton ohjeistuksen mukaan, Ahtiainen sanoo.

Palaisten kohdalla budjetissa on myös 70 000 euron tulovaraus ensi vuodelle ja 15 000 euroa vuodelle 2025.

–Remonttiin ollaan hakemassa avustusta ja oletettavaa on, että Palaisista saatavat vuokratulot nousevat tulevaisuudessa, kun sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi kokoustilana, Ahtiainen kertoo.