Nuorison katuralli ja tiedottamisen puutteet nousivat esille Kosken hyvinvointikyselyssä

0
Lähes yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että virkistysalueita on Koskella riittävästi. Erään vastaajan mukaan kuvassa näkyvän Hevonlinnan potentiaalia ei osata hyödyntää.

KOSKI. Koskelaiset pitävät kotikuntaansa turvallisena paikkana asua, selviää juuri valmistuneesta Kosken hyvinvointikyselystä. Kun kyselyssä tiedusteltiin, miten turvalliseksi vastaaja kokee olonsa asteikolla 1–10, tuli keskiarvoksi 8,99. Kunnan palveluvalikoimaan oli yleisesti tyytyväisiä 84 prosenttia vastaajista.

Oman hyvinvoinnin kannalta keskeisimmiksi asioiksi koettiin toimivat palvelut, ennen kaikkea terveys- ja vapaa-ajanpalvelut, lasten- ja nuortenpalvelut sekä sivistys- ja vanhuspalvelut. Myös yhteisöllisyyttä ja luontoa pidettiin tärkeinä.

Monen asian koettiin olevan kohdallaan. Esimerkiksi 89 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että virkistysalueita on Koskella riittävästi.

Hyvinvointikyselyyn vastasi lähes tuplasti enemmän ihmisiä kuin kaksi vuotta sitten, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Vastaajia oli tällä kertaa 176. Vastaajien määrä on sekä sukupuolen että iän suhteen vinoutunut, sillä vastaajista 126 oli naisia ja 45 miehiä. Viisi vastaaja ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Vastaajien suurin ikäryhmä oli 61–75-vuotiaat, heitä oli 59. 76-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 46.

Parempaa tiedottamista

Vastaajat kaipasivat kunnalta nopeampaa tiedottamista ja innostavampaa mainontaa.

–Visit Koski -sivu on hyvä uudistus, mutta muuten kunta ei juuri näy, jos esimerkiksi vertaa Marttilan some- ja muuhun markkinointiin. Myllyrannan potentiaalia ei osata hyödyntää, kuten ei Hevonlinnankaan, avovastauksissa todettiin.

Kysyttäessä huomioidaanko kaikki ikäryhmät tasapuolisesti palvelutarjonnassa, nousi avovastauksissa esille, että nuorille kaivataan enemmän ohjattua toimintaa ja oleskelutiloja.

–Nuoriso selkeästi kaipaisi kasvatusta, yömopoilu pilaa muiden yöunet; nuorisolle voisi kehittää jotain katurallin tilalle; enemmän tempauksia lapsille. Leikkipuistoon ja eskariin voisi sponssata samanlaiset kunnon aidat kuin naavatassussakin on. Mopoille/traktoreille ajokielto keskusta-alueelle klo 22 jälkeen; nuorille mopojen ja autojen kunnostusryhmiä, jotta saisivat mielekästä puuhaa nykyisen rälläämisen tilalle, vastauksissa muun muassa todettiin.

Panostuksia nuorisoon

Myös hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että huoli nuorisosta nousi vastauksissa esille. Ilmiö on valtakunnallinen, mutta paikallisia toimia on jo luvassa.

–Panostus nuorisotyöhön on ollut Koskella tähän asti pientä. Tulossa on kokoaikainen nuoriso-ohjaaja ja mahdollisesti puolikas oppisopimuksella opiskeleva. Yhteistyötä seurakunnan kanssa ja Marttilan suuntaan ollaan lisäämässä, Honkala kertoo.

Ydinajatus on, että varsinkin viikonloppuiltoihin tarvitaan enemmän jalkautuvaa nuorisotyötä.

–Polarisaatio näkyy. On erittäin hyvin pärjääviä nuoria ja sitten on huonosti voivia. Keskivertokoululaisia on aikaisempaa vähemmän, Honkala summaa.

Konkreettisesti ongelmat ovat näkyneet esimerkiksi ilkivallan lisääntymisenä.

Kouluikäisten lasten vanhemmille suunnatussa kysymyksessä kaivattiin lisää tietoa muun muassa nuorten päihteidenkäytöstä

Terveyspalveluiden tulevaisuus huoletti vastaajia, vaikka todettiinkin, ettei niistä huolehtiminen ole kunnan vastuulla.

Ongelmista huolimatta monista vastauksista kuvastui tyytyväisyys elämään Koskella. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa onnellisuuttaan asteikolla 1–10, keskiarvoksi tuli 7,95.

–Monipuoliset palvelut ottaen huomioon kunnan koko ja ikärakenne; olen tyytyväinen. Palvelut asiallisia ja ystävällisiä, avovastauksissa todettiin.