Kosken kunnanhallitus perusti kustannuspaikan Arvi Tammisen perinnölle

0
Arvi Tamminen muistetaan Koskella vaatimattomasti eläneenä ja säästeliäänä miehenä, joka huolehti kotitalostaan sekä muista pihapiirinsä rakennuksista pitkälti omin voimin. Kuva: AVL:n arkisto.

KOSKI. Kunnanhallitus on päättänyt perustaa alaisuuteensa kustannuspaikan, jonka nimi on Arvi Tammisen perintö 4509.

Marraskuussa 2021 kuolleella Tammisella ei ollut perintöön oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa siirtyi valtion nimiin ja Valtiokonttorin valvontaan. Kosken kunta sai viime huhtikuussa osan siitä niin sanottuna valtionperintönä.

Perintö käsittää kaksi kiinteistöä ja 1 077 000 euroa rahaa, joka on talletettu Kosken Osuuspankkiin. Jotta perintöä voidaan käsitellä tilinpidollisesti selkeällä tavalla, kunnanhallituksen alaisuuteen oli tarpeen tehdä uusi kustannuspaikka.