Marttilaan suunnitellaan aurinkovoimalaa – Sähköä 9 000 kotitaloudelle

0

MARTTILA. OX2 Green Finland Oy hakee lupaa aurinkovoimalan rakentamiseksi Marttilaan. Yhtiö on jättänyt kunnalle suunnittelutarveratkaisuhakemuksen. Hankealueen koko on 54,7 hehtaaria, rakentamisalue noin 49 hehtaaria. Alueelle tulisi noin 40–45 MW:n aurinkovoimala sekä 20–25 MW:n energiavarasto.

Aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto vastaa lähes 9 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta, kun kotitalouden kulutukseksi lasketaan 5 000 KWh vuodessa.

Alue sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä Marttilan keskustasta lähellä Kriivarintietä noin viiden kilometrin päässä Verhonkulman tuulivoimapuistosta, Mäntsälän metsäkulman, Huovariston ja Santinkulman välisellä alueella. Valtatie 10 sijaitsee noin kilometrin päässä suunnitellusta voimala-alueesta.

Maat ovat yksityisessä omistuksessa, yhtiö on sopinut maanomistajien kanssa alueen käytöstä. Alueeseen kuuluu niin metsää kuin peltoakin. Alue aidataan turvallisuuden, eläinvahinkojen ja ilkivallan estämiseksi.

Kantinkulman aurinkovoimalahankkeen lähellä on vireillä viisi eri aurinkovoimalahanketta, jotka ovat esiselvitysvaiheessa, yksi hanke on luvitusvaiheessa. Hankkeet sijaitsevat Koskella, Ypäjällä, Pöytyällä, Jokioisten ja Ypäjän rajalla sekä Turun ja Ruskon rajalla.

Hankkeen luvituksen odotetaan valmistuvan ensi vuoden aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen päästään aloittamaan vuonna 2025 ja toiminta alkaisi vuonna 2026.

Hanketta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Marttilan kunnan nettisivuilla ja kirjastossa. Huomautukset hankkeesta tulee jättää viimeistään 8. tammikuuta. Nähtävillä ovat niin hankkeen yleissuunnitelma, sijaintikartta, luontoselvitykset, ELY-keskuksen lausunto kuin arkeologinen inventointikin.

OX2 Green Finland Oy:llä on Marttilan lisäksi kehitteillä viisi muutakin aurinkovoimalahanketta, joista kaksi sijaitsee Loimaalla ja yksi Huittisissa.