Oripään kunta korjasi palvelutalon lämmitysjärjestelmästä paljastuneet merkittävät puutteet

0

ORIPÄÄ. Kunnanhallitus päätti, ettei Oripään kunta jatka palvelutalon maalämpöjärjestelmään liittyneiden epäselvyyksien selvittämistä oikeusteitse. Kunta on tehnyt lämmitysjärjestelmään korjauksia ja saanut sen toimimaan tyydyttävästi.

Kunnanhallitus kiinnitti palvelutalon maalämpöongelmiin huomiota helmikuussa 2022, jolloin se pyysi teknistä lautakuntaa selvittämään asiaa.

Lämmön talteenoton jäähdytysjärjestelmä ei ollut toiminut sellaisella teholla kuin olisi pitänyt ja lisäksi järjestelmään jouduttiin lisäämään jatkuvasti nestettä. Kun järjestelmää ryhdyttiin tutkimaan, lämpökaivojen etsintä osoittautui työlääksi. Lopulta kaivuryhmä löysi ne metallinpaljastimen avulla.

Tarkastelun myötä järjestelmästä paljastui vuoto-ongelma. Kunnan viranhaltijat joutuivat toteamaan, että palvelutaloon suunniteltu ja sinne lopulta asennettu maalämpöjärjestelmä olivat tyystin erilaiset. Suunnitelmien perusteella rakennuksen ulkopuolinen verkko oli määrä rakentaa kahdeksi lämmönkeruupiiriksi, mutta tehtynä oli ainoastaan yksi sarjaan rakennettu piiri.

Kunta muutti sen kahdeksi lämmönkeruupiiriksi, mikä paransi järjestelmän toimintaa. Samalla lämpökaivot merkittiin ja tuotiin näkyville, jotta ne pystytään tarvittaessa huoltamaan. Tällä hetkellä järjestelmä tuottaa suunnitelmien mukaisen tehon.