Teknologiaklusteri hakee kasvuyrityksille alihankkijoita ja kumppaneita

0
Loimaan kansainvälisten kasvuyritysten ympärille muodostettu Teknologiaklusteri etsii yhteistyökumppaneita myös Auranmaalta.

PÖYTYÄ, LOIMAA. Loimaan isojen kasvuyritysten ympärille muodostettu Teknologiaklusteri etsii yhteistyökumppaneita myös Auranmaalta. Tarvetta on monen toimialan asiantuntijoille, alihankkijoille ja kumppaniyrityksille.

Auranmaan kunnissa yrittäjäyhteistyötä on tähän mennessä viritelty muun muassa yrittäjien aamukahvien merkeissä. Teknologiaklusterissa mittakaava on suurempi ja toiminta järjestäytyneempää ja tavoitteellisempaa.

Teknologiaklusterin tavoitteena on tarjota yrityksille yhteistyön ja yhteisten keskustelujen kautta voimaa kasvuun ja kehittymiseen. Teknologia-alan haasteisiin haetaan ratkaisuja tietoa ja resursseja jakamalla. Yhdessä myös pyritään luomaan uusia innovaatioita ja lisäämään kilpailukykyä. Klusteria itsessäänkin pyritään kasvattamaan uusien kumppanuuksien myötä.

KESKINÄISEN yhteistyön tiivistäminen ja tiedon välittäminen eivät onnistu ilman luottamusta. Teknologiaklusterin johtaja Janne Rauhala toteaa luottamuksen olevan klusterille tärkeä arvo.

–Luottamusta täytyy olla, jotta voidaan keskustella kipeistäkin asioista ja tuoda ideoita jakoon, Rauhala sanoo, mutta huomauttaa, että aina on myös yritysten omia sisäisiä asioita.

Jaettavissa olevaa tietoa pyritään jakamaan yrityselämän ja seutukunnan hyväksi. Tällä voidaan välttyä esimerkiksi sitä, että yrityksissä painitaan yksin samojen kysymysten parissa, kun jossain toisessa yrityksessä jo tiedettäisiin, miten asiassa kannattaisi edetä.

Teknologiaklusterin toiminta on vasta alkuvaiheessa, mutta Rauhalalla on jo antaa esimerkki keskinäisen keskustelun lisäämisen vaikutuksista.

–Robotmation toimittaa uudet automatisoidut linjat Charmialle, hän kertoo Teknologiaklusterin sisällä syntyneistä kaupoista.

Vapaata kilpailua klusteri ei kuitenkaan pyri rajoittamaan, vaan mukaan liittyville luvataan varmojen kauppojen sijasta mahdollisuutta kehittyä kasvuyritysten mukana.

–Jos on halua kehittää ja kasvattaa omaa yritystoimintaa, tässä on siihen hyvä alusta, Rauhala sanoo.

Aivan maksutonta Teknologiaklusterin toiminta ei yrityksille kuitenkaan tule olemaan, vaan toimintaan osallistumisesta laskutetaan.

RAUHALA toteaa tämäntapaisen yhteistyön olleen kaivattua. Kumppanien ja työntekijöiden tarve on yrityksille yhteinen, kuin myös halu kehittyä.

–Yhteistyön perustana on vahvat pitkään toimineet kansainväliset kärkiyritykset omine brändeineen sekä ihmiset, jotka tietävät, että yhdessä olemme kilpailukykyisempiä, Rauhala sanoo.

Perustamis- ja strategiatyötä ohjannut Rauhala kiittelee sitä sitoutumista, jolla erilaiset yritykset ovat lähteneet luomaan yhtenäistä Teknologiaklusteria.

–Lyhyessä ajassa on perustettu kärkiyritysten asiantuntijoista koottuja asiantuntijaryhmiä, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kumppaniverkostoon halukkaita yrityksiä on ilmoittautunut jo lukuisa määrä. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä on tiivistetty ja keskustellaan, kuinka oppilaitokset voisivat tukea kokonaisuutta vielä paremmin, Rauhala kertoo.

Rauhala kävi viime viikolla Pöytyällä esittelemässä Teknologiaklusterin toimintaa. Kunnanjohtaja Mika Joki pitää klusteria uutena hyvänä liikkeellelähtönä.

–Jos tätä jaksetaan viedä eteenpäin, tästä tulee iso juttu, Joki uskoo ja arvioi Pöytyällä olevan valmiutta yhteistyöhön.

TOPMEC Oy:n Riku Aaltosta yhteistyö Teknologiaklusterin kärkiyritysten kanssa kiinnostaisi. Topmecissa pohditaan parhaillaan taso- tai putkilaserleikkurin hankintaan. Tähän asti hankintaa on mietitty vain yrityksen omista tarpeista käsin, mutta Aaltonen kuulisi mielellään ennen hankintaa muidenkin lähialueen yritysten tarpeista ja mahdollisuuksista yhteistyöhön.

Aaltosen mukaan laserleikkuri nopeuttaa työntekoa ja yhteistyöllä voitaisiin lyhentää toimitusketjuja ja toimitusaikoja. Toimitusketjujen lyhenemisellä olisi myös ympäristövaikutuksia.

FAKTA

Teknologiaklusteri on Loimaan kaupungin WIN WIN – yritysyhteistyöstä vetovoimaa -hankkeessa alkuvuodesta 2 023 käynnistetty innovatiivisten kasvuyritysten keskittymä.

Teknologiaklusterin kärkiyrityksiä ovat Charmia, Dinolift, Dometal, Invenir, Lännen Tractors, Nordic Traction, Pemamek, Robotmation, Vallox ja Wille Machines. Mukana ovat myös Loimaan kaupunki, Loimaan Yrityspuisto ja Loimaan kauppakamariosasto.

Klusteria kasvatetaan olemassa olevien ja uusien kumppanuuksien myötä.

Klusteriin tarvitaan lisää kumppaneita muun muassa asennus- ja käyttöönottopalvelujen, data-analytiikan, hitsauksen, koneiden suunnittelun ja kokoonpanon, kuljetuspalvelujen, levytyöstön, ohjausjärjestelmien kehityksen, ohjelmoinnin, pintakäsittelyn, robotiikan, sähkökaappien ja kaapelijärjestelmien valmistuksen, sähkösuunnittelun, teräsrakennevalmistuksen sekä testauspalvelujen toimialoilta.

Lisätietoja ja haku kumppaniksi teknologiaklusteri.fi/kumppanitarve