Wega Groupin johtaja torppaa epäilyt Pöytyälle kaavaillun biokaasulaitoksen hajuhaitoista – Kunta ryhtyy nopealla tahdilla kaavoitustöihin

0
Biokaasulaitosta kaavaillaan Lallin nykyisen teollisuusalueen tuntumaan, vastakkaiselle puolelle kantatietä.

PÖYTYÄ. Wega Group Oy suunnittelee CI ABF I:n kanssa Pöytyälle biokaasulaitosta, jonka on määrä tuottaa nesteytettyä biometaania lähinnä ajoneuvojen polttoaineeksi.

Laitoksen käsittelykapasiteetin arvioidaan olevan noin 300 000 tonnia vuodessa.

Wega Groupin ja CI ABF I:n tavoitteena on saada laitoksen tarvitsemat viranomaisluvat vuoden 2024 aikana. Investointipäätöksen ne aikovat tehdä 2024 loppupuolella.

Alipaineistetut tilat

Wega Group Oy:n operatiivisen johtajan ja osakkaan Toni Hemmingin mukaan biokaasulaitoksesta ei normaalioloissa leviä hajua ympäristöön. Kyseessä on niin sanottu suljetun kierron laitos. Esimerkiksi materiaalin vastaanotto tapahtuu suljetuissa ja alipaineistetuissa sisätiloissa.

Maatiloilta kerättävä materiaali tulee olemaan lantaa, olkea ja ylijäämärehua. Tällä tavoin laitoksen toiminta parantaa ravinnekiertoa ja vähentää ravinnevalumaa.

Pöytyän biokaasulaitoshanketta on edistetty aktiivisesti kuluneen syksyn ajan. Seuraavaksi hankkeen pyörittäjät kartoittavat alueen syötepotentiaalin. Heidän tarkoituksenaan on kerätä riittävä määrä syötteitä aiesopimuksiin, jotta laitoksen tarkempi tekninen suunnittelu voidaan aloittaa.

Toni Hemminki kertoo, että Wega Groupin tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Asemakaavoitus käyntiin

Biokaasulaitosta kaavaillaan Lallin nykyisen teollisuusalueen naapuriin, kantatie 41:n länsipuolelle.

– Sinne, missä on Pöytyän kunnan maankaatopaikka, aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu täsmentää.

Paikan valintaan vaikutti lähellä kulkeva suurjännitelinja, sillä laitos tarvitsee paljon sähköä. Nesteytetyn biometaanin valmistusprosessissa syntyy puolestaan runsaasti lämpöä, mikä voi houkuttaa Lallin alueelle muitakin uusia toimijoita.

Biokaasulaitoksessa on useita rakennuksia ja suuri määrä teknisiä laitteistoja, jotka levittäytyvät osalle nyt varattua noin 30 hehtaarin aluetta. Asemakaavasta tullaan Hannun mukaan tekemään jonkin verran tätä suurempi. Kaavamerkinnän on oltava T/kem, eli teollisuus- ja varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Kyseessä olisi ensimmäinen T/kem-alue Pöytyällä. Mikäli kaavatyö etenee joutuisasti, kaava voi valmistua loppuvuodesta 2024.

Suurimman osan laitoksen tarvitsemasta maa-alasta omistaa Pöytyän kunta. Sen lisäksi suunnittelualueella on pari yksityistä maanomistajaa.

Havainnekuva Nivalan Kurunpuhtoon suunnitellusta biokaasulaitoksesta. Pöytyälle kaavaitu laitos on lähes saman kokoinen. Kuva: Sanni Salo / Muodo
Havainnekuva Nivalan Kurunpuhtoon suunnitellusta biokaasulaitoksesta. Pöytyälle kaavaitu laitos on lähes saman kokoinen. Kuva: Sanni Salo / Muodo

Tiehallinto puntaroi liittymää

Biokaasulaitokselle varatuilla metsä- ja peltoalueilla ryhdytään kohtapuolin tekemään luontokartoitusta. Toinen alkuvaiheen työ on liikennejärjestelyjen selvittäminen, jota varten Pöytyän kunnan edustajat ottavat yhteyttä tiehallintoon.

Olli-Pekka Hannun arvion mukaan kantatielle tarvittaneen uusia liittymärakenteita, sillä laitokseen tulee kulkemaan paljon raskasta liikennettä.

Vastaava biokaasulaitos on suunnitteilla Nivalan Kurunpuhtoon. Vastaavan kokoluokan biokaasulaitokset ovat Suomessa vielä harvinaisia, mutta Tanskassa ne ovat yleistyneet nopeasti.

Wega Group Oy ja Pöytyän kunta järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden biokaasuhankkeesta Pöytyän kunnan valtuustosalissa Kyrössä (Kehityksentie 6, 21800 Kyrö) tiistaina 12.12.2023 kello 9–11.