Aura ryhtyy etupainotteisesti tasapainottamaan talouttaan

0
Yhtenäiskoulun laajennus on Auran kunnan tulevia investointeja. Talouden tasapainottamisohjelmassa otettaneen kantaa myös yhtenäiskoulun laajennuksen ajankohtaan.

AURA. Auran kunnanhallitus käynnistää kunnan talouden sopeuttamisen suunnittelun. Tätä edellytetään kuluvan vuoden talousarviossa, jonka kaikki suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä. Tälle vuodelle talousarvio ennakoi noin 640 000 euron alijäämää. Kunnan taseessa olevan noin 4 miljoonan euron ylijäämän ennakoidaankin heikkenevän, mikäli käyttömenoja ei saada hillittyä ja taloutta tasapainotettua.

–Auran kunnan talous on tällä hetkellä tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloitetaan etupainotteisesti, jotta tilanne sellaisena myös säilyisi. Tämänhetkinen kustannusten kasvutahti on liian kova, kunnanjohtaja Terhi Källi selventää.

Källin mukaan tasapainottamisohjelmatyöllä ei haeta ”kosmeettisia pikavoittoja” vaan pyritään luomaan pitemmällä aikavälillä taloudellisesti kestävä palvelurakenne, johon kunnalla on varaa.

TASAPAINOTTAMISOHJELMAN toimenpiteet määritellään kevään aikana. Valmiiksi ja hyväksyttäväksi ohjelma on tarkoitus saada kesäkuuhun mennessä ja käyttöön elokuusta alkaen.

Tarkkaa sopeuttamistarvetta ei Aurassa vielä ole määritelty. Kuntakentän epävarmuustekijät tekevät sopeuttamistarpeen määrittelystä vaikeaa.

–On paljon asioita ja kustannuksia, joihin kunta ei pysty enää itse vaikuttamaan. Julkisen rahan määrä ei lisäänny, vaikka yksi uusi ruokittava suukin, hyvinvointialueet, on tullut pottia jakamaan, Källi huomauttaa.

Kunnanhallitus käsitteli suunnitelmaa tasapainottamisohjelman laatimiseksi viime viikolla. Suunnitelmassa ohjelman tavoitteeksi asetetaan kunnan taseen ylijäämäisenä pysyminen ja vuosikatteen positiivisuus talousarvion suunnitelmavuosina 2 025 ja 2 026.

Suunnitelmassa käydään jo läpi mahdollisuuksia sekä tulojen lisäämiseen että menojen vähentämiseen. Tällaisia ovat tulopuolella muun muassa taksojen, maksujen ja veroprosentin nosto, asukasluvun kasvattaminen, energiantuotantoon liittyvän infran kuten aurinkovoimalan rakentaminen ja kunnan omaisuuden myyminen.

Menopuolella tarkastellaan muun muassa palvelujen tuottamistapaa, investoinneista luopumista tai niiden lykkäämistä, palveluiden ostoa ja avustuksia. Myös henkilöstöarviointi toteutetaan, mikä voi johtaa esimerkiksi muutoksiin työtehtävissä, lomautuksiin tai irtisanomisiin.

AURAN kunnan taloudenpito on jo ollut tarkkaa ja niin sanotut helpot säästöt on tehty aiempina vuosina. Vuosien 2 016–2 018 tasapainottamisohjelma kohensi kunnan taloutta merkittävästi. Aura kuitenkin joutui kiireellä tasapainottamistoimiin jälleen vuonna 2 020 koronaviruspandemian heikentämän talouden vuoksi. Lopulta vuosi kääntyi positiiviseksi ja tulos ylitti odotukset muun muassa koronatukien ja loppuvuodesta suotuisasti kehittyneen talouden ansiosta. Tuolloin Aura teki 2,27 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, mutta säästöohjelmaa jatkettiin.


Tästä on kyse

Kuntatalous muuttui olennaisesti vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Muutoksen myötä sotemenot ja -tulot poistuivat kuntien taloudesta. Julkisen talouden pitkään jatkunut kestävyysvaje ei kuitenkaan poistunut.

Kuntatalouden kehitysarvio 2 024–2 027 on heikentynyt. Kuntatalouden paineita lisäävät muun muassa korkealla pysyvät nettoinvestoinnit, valtionosuuksien pieneneminen ja verotuloarvioiden heikkeneminen talouskasvun hidastuessa.

Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa.

Kunnan on vuonna 2024 mahdollista anoa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Myönteisen päätöksen yhtenä ehtona on, että kunta laatii talouden tasapainotussuunnitelman taloutensa vakauttamiseksi.