Korkotason nousu kannustaa säästämään

0
Nollakorkovuosien jälkeen pankit ovat jälleen alkaneet tarjota korkoa talletuksille. Parhaimman tuoton talletuksilleen saa vertailemalla säästötilien korkoja ja säästämisen tapoja.

AURANMAA. Mahdollisuus saada tuottoa talletuksille kiinnostaa. Pitkän nollakorkokauden jälkeen pankit alkoivat reilu vuosi sitten tarjota korkoa talletuksille, mikä on kasvattanut säästötilien suosiota.

– Koska korot ovat nousseet, asiakkaat suosivat nyt monipuolisesti korollisia määräaikaistalletustilejä ja rahastoja. Myös osakkeita halutaan, koska Helsingin pörssissä osakkeet eivät ole nousseet vielä suhteessa kuten esimerkiksi Amerikassa, POP Pankki Kyrön toimitusjohtaja Timo Kivikoski kertoo.

Alkuvuoden aikana parhaiden säästötilien korot ovat liikkuneet 3,70–3,75 prosentissa. Määräaikaistalletustilien korot voivat olla hieman isompia. Muun muassa netistä löytyy vertailuja eri pankkien maksamista koroista, mutta tilanne elää. Ajantasainen tilanne kannattaakin tarkistaa palveluntarjoajien verkkosivuilta.

–Erilaisia variaatioita ja korkovaihtoehtoja on paljon. Yksi korko sopii aina yhteen yksittäiseen tilanteeseen, Kivikoski huomauttaa ja muistuttaa korkoon vaikuttavan muun muassa talletusaika ja summa sekä se, haluaako käyttää tiliä vai onko se määräaikainen ja mihin euriboriin talletus on sidottu.

KOROLLISET talletustilit koetaan Kivikosken mukaan asiakkaiden kannalta turvalliseksi vaihtoehdoksi.

–Säästäminen kannattaa aina, jo pienilläkin summilla kertyy korkoa korolle, Kivikoski kannustaa.

Säästötilien vaihtoehdoksi pankit tarjoavat rahastosäästämistä, jota ne pitävät korkoa korolle -ilmiön vuoksi tilisäästämistä tuottavampana tapana kartuttaa säästöjä.

–Säännöllinen säästäminen rahastoihin kiinnostaa asiakkaita eniten sen helppouden ja vaivattomuuden vuoksi. Rahastoihin voi myös tehdä kertasijoituksia, jos tilille on kertynyt varallisuutta, OP Vakka-Auranmaan asiakkuuspäällikkö Marianna Harju sanoo.

Rahastosäästämiseen liittyy kuitenkin isompia riskejä rahan menettämisestä kuin säästötileihin. Harjun mukaan asiakkaat ovatkin vaihtelevassa markkinatilanteessa arvostaneet pääomaturvaa, jonka avulla sijoitukselle voi tavoitella tuottoa ilman korkeaa riskiä.

–Pääomaturva tarkoittaa, että sijoittajana saat vähintään sijoittamasi nimellispääoman täysimääräisenä takaisin eräpäivänä, hän selventää.

Harju myös suosittelee hajauttamaan sijoituksia. Rahastojen kautta hajauttaminen on hänen mukaansa helppoa.

SIJOITTAMISESTA on Harjun mukaan tullut yhä useamman suomalaisen arkea.

–Yksi syy tähän on, että sijoittaminen on koko ajan enemmän esillä mediassa ja sijoittamisesta puhutaan enemmän. Myös sijoitustuotteiden määrä ja valikoima on kasvanut paljon viime vuosien aikana ja korkotilanteen muutokset ovat luoneet mahdollisuuksia korkosijoittamisen eri vaihtoehdoille, Harju sanoo.

Hänen mukaansa osakesijoittaminen arvo-osuustilin tai osakesäästötilin kautta kiinnostaa erityisesti nuorempia ja aktiivisempia sijoittajia. Vastuullisuus nostaa myös sijoittamisessa päätään.

–Vastuullisuus sijoittamisessa kiinnostaa asiakkaita koko ajan enemmän, Harju kertoo ja toteaa vastuullisen sijoittamisen tarjoavan mahdollisuuden sekä turvata omaa taloutta että tehdä hyvää valitsemalla sijoituskohteet omien arvojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.