Kosken kunnanhallitus vaatii Väylävirastolta parannuksia 10-tielle

0
Kosken kunnanhallitus toteaa Väylävirastolle lähettämässään lausunnossa, että etenkin kymppitien risteysalueiden turvallisuutta olisi parannettava.

KOSKI. Väylävirasto on pyytänyt kuntia kertomaan lausunnoissa, mitä mieltä ne ovat luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032. Kosken kunnanhallitus harmittelee lausunnossaan, ettei investointivuosille ole esitetty 10-tietä koskevia kehittämistoimia.

Kunnanhallituksen mukaan kymppitien kehittäminen on aloitettava suunnittelulla seuraavan 8-vuotisen investointiohjelman aikana. Kosken kunnan osalta suunnitelman tulisi sisältää erityisesti risteysalueiden parantamiseen tähtääviä toimia.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, ettei investointien vaikuttavuusarvioinnissa ei ole huomioitu riittävästi perusväylänpidon merkitystä.