Pöytyä pani vireille biokaasulaitoksen mahdollistavan kaavahankkeen

0
Asemakaavaa on tarkoitus laajentaa Lallin teollisuusalueen viereen, kantatie 41:n länsipuolelle.

PÖYTYÄ. Kunta on pannut vireille Lallin teollisuusalueen naapuriin, kantatie 41:n länsipuolelle kaavaillun biokaasulaitoksen mahdollistavan asemakaavan laajennuksen.

Biokaasulaitosta ajava Wega Group Oy pyrkii käynnistämään laitoksen vuoden 2027 aikana. Laitoksen arvioidaan tuottavan 150 GWh nesteytettyä biometaania vuodessa. Se vastaa noin 15 miljoonaa litraa dieseliä.

Lisäksi biokaasutuotannon sivuvirtana syntyvästä bioperäisestä hiilidioksidista ja paikallisesti tuotetusta vihreästä vedystä on mahdollista tuottaa e-metaania 100 GWh verran.

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Pöytyän kunnan kotisivulla osoitteessa https://www.poytya.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/