Pöytyän ja Marttilan kunnanhallitukset eivät vaadi Pöytyän Saunojanrahkan aurinkovoimalalle YVA-menettelyä

0

PÖYTYÄ. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyysi Pöytyän ja Marttilan kunnilta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain, eli YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Saunojanrahkan aurinkovoimalahankkeessa. Molempien kuntien kunnanhallitukset totesivat viime viikolla, että aiemmat selvitykset riittävät, eikä YVA-lain mukaista arviointityötä tarvita.

Forus Oy:n hankkeistama Saunojanrahkan aurinkovoimala-alue sijaitsee Pöytyällä, puolisentoista kilometriä itään Karinaisten kirkolta ja nelisen kilometriä kaakkoon Kyrön taajaman keskustasta. 135 hehtaarin hankealue koostuu pääosiltaan Isorahkan turvetuotantoalueesta ja sen länsipuolisesta peltoaukeasta.

Suunnitellun voimalan kohdalla ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa hankealue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jonka läntisimmän osan kautta kulkee suurjännitelinja.
Saunojanrahkan voimalan kokonaistehoksi on laskettu 80 MWp. Foruksen mukaan Saunojanrahkan voimala on määrä ottaa käyttöön vuoden 2027 aikana.

Seuraavaksi ELY-keskus päättää, vaatiiko se Saunojanrahkan voimalasta YVA-menettelyä. YVA-asian selvittyä Forus Oy käynnistänee hankkeen lähettämällä suunnittelutarveratkaisun edellyttämät asiakirjat kuntaan. Pöytyän kunta tekee niiden perusteella päätöksen suunnittelutarveratkaisusta, minkä jälkeen edessä on rakennuslupakäsittely.