Kuljetukset Yläneeltä ja Oripäästä toimivat hyvin – Elisenvaaran lukiosta on tullut houkutteleva vaihtoehto myös yläneläisille ja oripääläisille

0
Elisenvaaran kakkosvuosikurssilaiset Anniina Sankari, Joel Jaakkola ja Nea Koskelainen ovat olleet tyytyväisiä niin lukiovalintaansa kuin kuljetuksiinkin. Koeviikon wanhojen tansseihin tänään päättävällä kolmikolla on vain hyvää sanottavaa Elisenvaaran lukiosta.

PÖYTYÄ, ORIPÄÄ. Viime vuosien aikana Elisenvaaran lukiosta on tullut entistä varteenotettavampi vaihtoehto myös yläneläisille nuorille.

–Pitkällä tähtäimellä yläneläisten opiskelijoiden määrä on hiukan kasvanut tai oikeammin vakiintunut niin, että Yläneen suunnasta tulee vuosittain 2–3 lukion aloittajaa Elisenvaaraan, tämä on ollut vakio ainakin neljän viime vuoden ajan. Tänä vuonnakin kiinnostuneita on ollut, mutta hakijoiden määrää en osaa vielä ennen yhteishakua sanoa, Elisenvaaran lukion rehtori Ari Höyssä kertoo.

Yläneeltä on perinteisesti suunnattu Säkylään lukioon. Hiljattain Alasatakunta-lehti kirjoitti Yläneen ja Säkylän välisten kulkuyhteyksien heikkenemisen vähentäneen yläneläisten halukkuutta suunnata lukioon Säkylään. Säkylän lukiossa pohditaan lehden mukaan ratkaisua kuljetusongelman ratkaisemiseen.

Yläneeltä Elisenvaarassa lukiota käyvät Anniina Sankari ja Nea Koskelainen samoin kuin oripääläinen Joel Jaakkola kehuvat paitsi kuljetusyhteyksiä myös lukion yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Anniina kertoo valinneensa Elisenvaaran saamansa hyvän kuvan vuoksi sekä halusta tehdä toisin kuin Yläneellä on ollut tapana tehdä.

Nea aloitti lukion Säkylässä, mutta totesi viikossa kuljetusongelmat ja vaihtoi Elisenvaaraan. Yläneeltä Elisenvaaraan pääsee aamuisin julkisella linja-autovuorolla, iltapäivällä julkinen liikenne kuljettaa Riihikoskelle asti ja sieltä matka jatkuu koulukuljetuksella Yläneelle.

Lukiovalinta ei ole Anniinaa ja Neaa kaduttanut edes nyt, kun heillä on mahdollisuus kulkea omalla kyydillä.

–Välillä kelit pelottavat, Anniina myöntää mutta toteaa, että ongelmia ei ole, kun ajoissa lähtee liikkeelle.

–Yläneellä on peloteltu, että Kyröön on pitkä matka, mutta oikeasti matka ei kestä kuin reilu puoli tuntia, hän huomauttaa.

ELISENVAARAN lukiossa on viime vuosina opiskellut myös aiempaa useampi oripääläinen. Oripääläisten määrän muutos on Höyssän mukaan jopa selkeämpi kuin yläneläisten.

–Aiemminkin on yksittäisiä oripääläisiä opiskelijoita ollut, mutta kyllä määrä on selvästi kasvanut sen jälkeen, kun ensimmäiset Riihikoskella opiskelleet tulivat lukioikään, Höyssä toteaa Pöytyän ja Oripään kouluyhteistyön vaikutuksista.

Joel Jaakkola on ensimmäisiä Riihikosken yhtenäiskoulussa opiskelleita oripääläisiä.

–Kyydit Elisenvaaraan kulkivat hyvin ja kavereiden kanssa oli puhetta, että Elisenvaara olisi hyvä vaihtoehto, Joel sanoo, mutta toteaa, ettei kaveriporukalla ollut vaikutusta omaan päätökseen.

Joelille oripääläisten perinteisesti valitsema Loimaan lukio ei tuntunut mielekkäältä vaihtoehdolta. Siskon esimerkistä hän myös tiesi, että opiskelu Turussa kävisi pitkien koulupäivien vuoksi raskaaksi tai vaatisi Turkuun muuton.

Oripäästä matka Elisenvaaraan kestää noin puoli tuntia ja taittuu samaan tapaan kuin Yläneeltä julkisilla vuoroilla ja koulukuljetuksella.

Elisenvaaran lukion opiskelijoista vähän yli 80 prosenttia oli syyslukukaudella kuljetukseen oikeutettuja.

–Koulukuljetuksia on lukuvuoden aikana käyttänyt 55–60 prosenttia opiskelijoista. Osahan kulkee joka tapauksessa omilla kulkuneuvoilla, Höyssä sanoo ja toteaa kuljetusten mahdollisimman sujuvan järjestämisen olevan lukiolle ja sen opiskelijoille hyvin tärkeää.


”Kuljetusten järjestäminen on ehdottomasti tärkeä vetovoimatekijä”

Elisenvaaran lukion tavoin myös Kosken lukion oppilaista valtaosa, 75 prosenttia, on oikeutettuja koulumatkatukeen. Opiskelijoiden houkuttelemiseksi Kosken lukio järjestää erikseen koulukyydit myös Ypäjän ja Jokioisten suuntaan. Kyydit ovat toimineet hyvin ja olleet lukiolle rehtori Markus Niemen mukaan tärkeä vetovoimatekijä.

–Tammikuussa meillä oli 116 opiskelijaa, joista 40 oli Ypäjältä ja Jokioisilta, eli merkittävä osuus, noin 35 prosenttia, Niemi toteaa.

–Ypäjän suunnalla liikennöi pikkubussi ja taksi ja Jokioisten suunnalla pikkubussi. Loimaalta, Tarvasjoelta, Mellilästä, Marttilasta ja Koskelta opiskelijat kulkevat vuorobusseilla tai peruskoulun kuljetuksissa, hän kertoo kuljetuksista.

Ikäluokkien pienetessä myös kilpailun opiskelijoista voi olettaa kiristyvän, mutta Niemen mukaan tämä ei vielä ole Koskella näkynyt. Toistaiseksi lukion hyvä maine ja hyvät kuljetusyhteydet ovat tuoneet riittävästi opiskelijoita Kosken lukioon.

–Mitään erityistä uutta porkkanaa opiskelijoiden houkuttelemiseksi ei ole suunnitteilla, vaan keskitymme kehittämään hyväksi todettua reseptiämme: mahdollisimman opiskelijalähtöisen, laadukkaan ja yhteisöllisen lukiokoulutuksen tarjoamista. Tyytyväiset opiskelijat ovat paras mainoksemme, Niemi sanoo.


”Tehdyt toimet pyrkivät aidosti parantamaan opiskelumahdollisuuksia”

Ikäluokkien pienentyessä opiskelijamäärän kehitystä on seurattu myös Elisenvaaran lukiossa tarkkaan. Rehtori Ari Höyssän mukaan Elisenvaaran opiskelijamäärä laski selvästi väistötilavuosien aikana. Nyt opiskelijamäärä on vakiintunut.

Elisenvaaran lukion vetovoimaa on lisätty tarjoamalla oppikirjat ja kuljetukset jo pitkään laajemmin kuin laki vähimmillään edellyttää. Höyssän mukaan kyse ei ole pelkästään kilpailusta, vaan tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien tarjoamisesta haja-asutusalueella.

–Viime vuosina olemme pyrkineet selkeyttämään valinnaisten opintojemme tarjontaa, jotta esimerkiksi taiteista tai liikunnasta kiinnostuneet näkisivät, ettei erikoistuakseen tarvitse välttämättä lähteä kauas erityislukioon. Kielitarjontaa on laajennettu Turun seudun lukioiden etärenkaan kautta, Höyssä kertoo.

–Myös opiskelijoiden tukeen peruskoulusta lukioon siirryttäessä on panostettu, mikä toivottavasti alentaa kynnystä valita opiskeluvaihtoehdoksi lukio.

Elisenvaaran uusia tilojakin on Höyssän mukaan esitelty paljon, koska ne tarjoavat komeat puitteet opiskelulle.

–Mutta pelkästään mainostamiseen ei voi eikä pidä lähteä. Toimet, joita on tehty, pyrkivät aidosti parantamaan lukiolaisten opiskelumahdollisuuksia. Paras houkutin on joka tapauksessa hyvin toimiva koulu ja laadukas opetus. Kun opiskelijan koulukuljetukset, oppimateriaalit ja opiskelun tuki ovat kunnossa, voi keskittyä rauhassa tärkeimpään eli oppimiseen ja kasvamiseen.