Kuntien kokemukset etätöistä pääosin positiivisia – Koskella etätyökäytännöistä on herännyt kysymyksiä ja kritiikkiä

0

AURANMAA. Auranmaan kuntien etätyökäytännöt ovat melko yhteneväiset. Aurassa ja Pöytyällä etätyötä voidaan tehdä maksimissaan kahtena päivänä viikossa, Marttilassa ja Oripäässä noin neljänä päivänä kuukaudessa. Poikkeustilanteissa etätyöskentely on mahdollista myös pidemmän aikaa kerrallaan.

Kuntatason seurantaa etätyöskentelyn määrästä ei kunnissa ole tehty, mutta etätyötä tehdään esihenkilöiden seurannassa. Kokemukset etätyöskentelystä ovat kunnissa olleet pääsääntöisesti positiivisia.

–Etätyömahdollisuudesta on tullut pelkästään positiivista palautetta, ja arvioimme, että se edesauttaa työssä jaksamista, Pöytyän hallintojohtaja Jussi Heinonen sanoo.

Etätyöskentelyn edut on havaittu myös Aurassa ja Oripäässä.

–Työntekijöiltä saamani palautteen mukaan etätyö lisää työhyvinvointia. Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen helpottuu. Esimerkiksi huonoilla ajokeleillä pitkämatkalaiset usein hyödyntävät etätyömahdollisuutta, Auran hallintojohtaja Tuija Pellosmaa kommentoi.

Oripään kunnanjohtajan Timo Tolppasen mukaan etätyön on todettu lisäävän myös työn tuottavuutta.

–Rekrytointitilanteissa etätyön on huomattu olevan organisaation etu, hän lisää.

KOSKELLA etätyökäytännöistä on virinnyt kuntalaisten keskuudessa keskustelua. Muun muassa Auranmaan Viikkolehden Naputus-palstalla on valiteltu, etteivät viranhaltijat ole kunnantalolla tavoitettavissa. Liikkeellä on myös ollut huhupuheita, joiden mukaan työajalla hoidettaisiin omia maatiloja. Kritiikki on kohdistunut etenkin tekniseen johtajaan ja kunnanjohtajaan.

–Agraarikulttuurissa ei ymmärretä nykytyötä, kunnanjohtaja Henri Partanen kommentoi ja sanoo ”lampaiden hoito” -puheiden olevan perättömiä.

Partanen pitää termiä etätyö huonona nimityksenä. Hänen mukaansa monipaikkainen työ kuvaisi paremmin työtä, johon sisältyy paljon myös kunnan ulkopuolella pidettäviä kokouksia, koulutuksia ja palavereja.

–Kunnanjohtajalla ei ole varsinaista työaikaa, vaan kunnanjohtajalla on kokonaistyöajan puitteissa oikeus itsenäiseen ajankäytön suunnitteluun edellyttäen, että virkatehtävät tulevat hoidettua. Tekninen johtaja tekee osittain etätöitä, mutta etätöiden määrä ei ole suuri, noin yksi päivä viikossa, Partanen kertoo.

Kosken etätyösäännöt päivitettiin vuosi sitten. Tuolloin poistui aiempi määritelmä, jonka mukaan etätöitä voi tehdä yhden päivän kuukaudessa. Etätyökäytäntöjen selvittämisestä marraskuussa valtuustoaloitteen tehnyttä Lassi Relanderia (ps.) mietityttää etätyön tekemisen rajat.

–Kunnanhallituksen jäsenenä haluaisin dataa, miten etätyöaikaa on käytetty. Kun tällaista tietoa ei luottamushenkilöille ole näytetty, on tullut outo olo, Relander sanoo.

Relanderin aloitteeseen vastataan Partasen mukaan ensi maanantain kunnanhallituksessa. Partanen pohtii, että jatkossa on oltava tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse tavoitettavissa, mutta huomauttaa, että tietosuojan vuoksi tietoa kunnan työntekijöiden kulloisestakin olinpaikasta ei tule julkisesti jaella.

MUISSA Auranmaan kunnissa etätöistä ei ole aiheutunut polemiikkia eikä etätöiden ole havaittu aiheuttavan ongelmia. Esimerkiksi Pöytyällä etäyhteydet rakennettiin Jussi Heinosen mukaan korona-aikana sellaiseksi, että ne mahdollistavat tietoturvallisen pääsyn kunnan verkkoon etänä.

–Etätyön käyttöönotto on ennen kaikkea molemminpuolinen luottamuksenosoitus. Mikäli sopimusta käytetään väärin, voi työnantaja harkita käytännön lopettamista organisaatiossa, Timo Tolppanen sanoo.

Tolppasen mielestä ei ole ongelma, jos työtehtäviä hoidetaan kunnan ulkopuolella tai ollaan työtehtävissä, jotka eivät toteudu kunnanvirastolla.

–Tärkeintä on, että työt hoidetaan, päätökset tehdään ja viestit kulkevat.

Henri Partanen arvioi etätyön mahdollisten ongelmien tulevan esille ajan kanssa siitä näkökulmasta, että työntekijät eivät saa samanlaista yhteenkuuluvuutta työyhteisöön kuin aiemmin.

–Luulisin, että aiheesta tehdään tarkempaa tutkimusta vuosien saatossa, Partanen arvelee.


Poimintoja kuntien etätyön pelisäännöistä

Etätyön tavoite on lisätä työn tuottavuutta, työjärjestelyjen joustavuutta sekä parantaa työhyvinvointia. Sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen. Etätyötä tekevältä työntekijältä edellytetään itsenäistä työotetta, luotettavuutta ja työn organisoinnin hallintaa. (Marttila)

Yhden työntekijän etätyöskentely ei saa vaikuttaa muihin työntekijöihin kuormittavasti. (Pöytyä)

Lisä- tai ylityötä ei tule muodostua, työmäärä etätyöpäiville tulee mitoittaa säännöllisen työajan mukaan. Etätyöpäiviä ei voi jakaa osittaisina useammalle päivälle. (Oripää)

Etätyötä tehdään kunnan tietolaitteilla, mutta kunta ei hanki erillisiä laitteita eikä yhteyksiä työntekijälle. (Aura)

Esimies seuraa etätyön tuloksellisuutta sekä vaikutuksia henkilön työhön ja työyhteisön toimintaan. (Koski)