Varastoa ei saa käyttää räjähdetehtaana

0

PÖYTYÄ. Teknisen lautakunnan lupajaosto on päättänyt, että pöytyäläinen Varjosten Oy voi ottaa uuden hallinsa rakennusluvan mukaiseen varastokäyttöön rakennustarkastajan katselmuksen perusteella, muttei siellä saa valmistaa räjähteitä. Mikäli rakennusta tullaan käyttämään muuhun kuin varastokäyttöön, rakennusvalvontaviranomainen velvoittaa Varjosten Oy:tä hakemaan sille käyttötarkoituksen muutosta asianmukaisin liittein ja selvityksin.

Tukes oli toimittanut Pöytyän rakennusvalvontaan 3.10.2023 päivätyn käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan, jossa rakennukseen oli tehty räjähdetehtaan käyttöönottokatselmus.