Viime vuoden rikostilastoissa apteekin ryöstö ja liuta petoksia – Varhaisnuorten väkivaltarikoksen lisääntyneet

0
Kyrön apteekki ryöstettiin lokakuussa. Kuva: AVL arkisto.

AURANMAA. Väkivaltarikosten määrän nousu jatkui viime vuonna niin valtakunnallisesti kuin Lounais-Suomen poliisin alueella. Auranmaalla väkivaltarikosten määrä putosi hieman, mutta nuorisoväkivallan lisääntyminen herättää huolta.

–Varsinkin Aurassa ja Pöytyällä nuorisoväkivalta on lisääntynyt pahanlaisesti, ankkuripoliisi Pekka Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan ongelmia on ollut etenkin varhaisnuorilla. Viime vuonna poliisi selvitteli Aurassa 15 ja Pöytyällä 22 alle 15-vuotiaiden tekemää väkivallan tekoa. Vuotta aiemmin tapauksia oli Aurassa kuusi ja Pöytyällä 16. Vastaavasti 15–17-vuotiaiden tekemiä väkivallan tekoja oli Aurassa viime vuonna selviteltävänä seitsemän ja Pöytyällä 18. Vuotta aiemmin tapauksia oli Aurassa kolme ja Pöytyällä neljä.

Ongelmat näkyvät Mäkelän mukaan Auran, Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen arjessa. Taustalla on hänen mukaansa usein ylivilkkautta ja kärsimättömyyttä sekä niiden kiusaamista, joiden pinnan tiedetään helposti palavan.

–Maailma tuntuu menneen siihen suuntaan, ettei koulua arvosteta, mikä tarttuu oppilaisiin, Mäkelä huomauttaa.

Vaikka koulumaailman arki onkin mennyt huolestuttavaan suuntaan, Mäkelä ei pidä tilannetta toivottomana. Hänen mielestään oppilaiden ongelmien ratkaisemiseen satsataan. Mäkelän mukaan sekin toimii edelleen melko hyvin, kun kutsutaan poliisiasemalle. Lisäksi hän toteaa tilastojen osoittavan, että varhainen puuttuminen tepsii moniin, eivätkä alakouluiän rötöstelyt toistu enää yläkouluiässä.

IHMISTEN PAHA OLO on kaikkinensa näkynyt Lounais-Suomen poliisin kenttätyössä. Vuonna 2 023 poliisipartio hälytettiin 26 000 kertaa yksilön suojaan, kuten mielenterveyteen, kadonneisiin tai itsemurhan yritykseen, kohdistuvalle tehtävälle. Näiden tehtävien osuus oli yli puolet poliisin kaikista hälytystehtävistä. Auranmaalla yksilön suojaan liittyvät tehtävät eivät komisario Marita Uotilan mukaan ole näytelleet tilastossa näin isoa osaa tehtävistä.

Poliisilla oli Auranmaalla viime vuonna yhteensä 3 045 hälytystehtävää. Määrä on noin sata enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Yksilön suojaan liittyviä tehtäviä oli 261 ja vuotta aiemmin 298. Vuonna 2 021 yksilön suojaan liittyviä tehtäviä oli 402. Viime vuoden tehtävistä kahdeksan liittyi mielenterveyteen, 13 kadonneeseen tai karanneeseen henkilöön ja 16 muuhun yksilönsuojaan kohdistuvaan tehtävään kuten itsemurhayritykseen tai sen uhkaan.

Rikostilastoissa omaisuus- ja liikennerikokset ovat edelleen Auranmaalla yleisimpiä. Kotihälytystehtäviä poliisilla oli Auranmaalla viime vuonna 88. Määrä on vähentynyt selvästi vuodesta 2 021, jolloin kotihälytyksiä oli 140.

OMAISUUSRIKOSTEN määrä jatkoi Auranmaalla viime vuonna kasvua. Tilastoihin sisältyy muun muassa Kyrön apteekin ryöstö viime lokakuussa. Merkittävän osan tilastoissa muodostavat petokset, joita tehtiin Auranmaalla yhteensä 128.

Talousrikoksen määrän kasvu näkyy keskeisenä ilmiönä koko Lounais-Suomen poliisin alueella. Kasvun taustalla vaikuttavat koronasta johtuvat talousvaikeudet ja niitä seuranneet konkurssit, jotka talousrikostutkinnassa näyttäytyvät viiveellä tyypillisimmillään konkurssirikoksina.

LIIKENNERIKOSTEN määrässä on Auranmaalla ollut viime vuosina laskua. Myös rattijuoppoja on viime vuosina jäänyt aiempaa vähemmän kiinni. Viime vuonna kirjattiin yhteensä 35 rattijuopumusta ja vuotta aiemmin 51. Kertooko tilasto liikennekulttuurin parantumisesta vai valvonnan vähenemisestä, siitä ei ole tutkimustietoa tarjolla.

POLIISIN helmikuun puolivälin tienoilla julkaisemissa tilastoissa käsitellään omaisuus-, väkivalta- ja liikennerikosten lisäksi myös huumausainerikokset. Auranmaalla huumausainerikosten määrä on pysytellyt melko alhaisena.
Muista rikoksista esimerkiksi eläinsuojelurikoksia ei tilastoissa käsitellä, mutta Auranmaan Viikkolehti sai luvut erikseen pyytämällä. Viime vuonna Auranmaalla tehtiin viisi eläinsuojelurikosta ja neljä eläinsuojelurikkomusta.


Lakimuutoksesta piikki seksuaalirikoksiin

Valtakunnallisissa tilastoissa väkivaltarikosten joukosta erottui seksuaalirikosten lisääntyminen. Auranmaalla tämä ei erityisemmin näkynyt. Seksuaalirikoksia kirjattiin yhteensä 12, mikä on kaksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Tapauksista neljä oli lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Valtakunnallisesti seksuaalirikosten lisääntymistä selittää uudistunut seksuaalirikoslaki.