Aurajoentien matkailutielle vihdoin uutta päällystettä

0
Aurajoentie matkailutie saa vihdoin uutta päällystettä. Tie on ollut varsin surkeassa kunnossa esimerkiksi Aurassa Kuuskosken kohdalla.

AURANMAA. Surkeaan kuntoon päästetty Aurajoentien matkailutie eli Turuntie saa vihdoin uutta päällystettä. ELY-keskus on varautunut asvaltoimaan koko Auran ja Oripään välisen osuuden Turuntiestä ysitieltä Oripään keskustaan. Riihikoskella Lankkistentien ja Yläneentie välinen osuus päällystetään osana tien numero 2255 asvaltointia, johon sisältyy myös Yläneentien asvaltointi Riihikosken keskustasta kantatielle.

–Konsultti laatii kohteelta tarkemmat työkohdesuunnitelmat, joissa on otettu huomioon kohteen ominaisuudet ja asvaltoinnin lisäksi tarvittavat mahdolliset muut toimenpiteet. Turuntiellä tämä tarkoittaa muun muassa erilaisia tasaustöitä, kuten reunatasauksia, kuivatuksen parantamista esimerkiksi reunapalteita poistamalla sekä mahdollisia rummun vaihtoja ja niin edelleen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Hanna Skants kertoo edessä olevasta tietyöstä.

Tien 2255 suunnitelmat tarkentuvat Skantsin mukaan vielä maastossa, kun ELY-keskus saa konsultilta tarkemmat työkohdesuunnitelmat.

Aurajoentien ja Yläneentien Riihikosken pätkän asvaltoinnin lisäksi uutta pintaa saadaan Auranmaalla Aurassa Yhdystielle sekä pätkän matkaa Tarvasjoentielle ja Mellilässä Melliläntielle. Monen auranmaalaisen liikkumiseen vaikuttaa myös moottoritien asvaltointi koko Turun Urusvuoren ja Liedon aseman välisellä osuudella.

Auran Yhdystietä ja Tarvasjoentietä asvaltoidaan ysitieltä Hongistontien risteykseen mukaan lukien väliin jäävä liikenneympyrä ja Aurajoen ylittävä silta.

–Melliläntien päällystys alkaa ysitieltä ja yltää hieman Mellilän taajaman ohi Melliläntielle ohi Neitsytpolun risteyksen, Skants kertoo.

KESÄN 2024 päällystystyöt käynnistyvät ELY-keskuksen tiedotteen mukaan huhti-toukokuun vaihteessa riippuen kevään etenemisestä. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä selvästi viime vuotta enemmän, yhteensä noin 47 miljoonaa euroa. Summa on lähes kolminkertainen viimevuotiseen verrattuna. Tänä vuonna tullaankin päällystämään teitä selvästi edellisvuosia enemmän, ELY-keskuksen arvion mukaan noin 400 kilometriä. Arvio tarkentuu saatujen tarjousten myötä maaliskuun aikana. Hintatason odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla.

Viime vuoden päällystysohjelma oli lyhin vuosikymmeniin. Tänä vuonna perusväylänpidon rahoituksen lisäksi hallitus on myöntänyt korjausvelan taittamiseen lisärahoitusta ja kokonaisuudessaan rahoitusta on tänä vuonna käytettävissä huomattavasti viime vuosia enemmän.

Päällystysohjelman kohteet on valittu mitattujen kuntotietojen, asiakastarpeiden sekä liikennemäärän perusteella. Kaikkia ohjelman kohteita ei ole vielä valittu, sillä osa kohteista valitaan vielä keväällä uusimpien kuntomittausten tulosten myötä.

–Niukka rahoitustaso on vaikuttanut siihen, että päällystystöitä on jouduttu viime vuosina priorisoimaan vilkkaimmalle tieverkolle. Tänä vuonna noin puolet päällystyskohteista kohdistuu muulle tieverkolle, eli seutu- ja yhdysteille. Seutu- ja yhdysteiden päällystysmääriin vaikuttavat osin se, miten paljon teille joudutaan tekemään varsinaisen päällystämisen lisäksi kustannuksia kasvattavia muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kuivatusta tai rakennetta parantavia toimenpiteitä. Seutu- ja yhdysteitä päällystetään kuitenkin merkittävästi enemmän kuin viime vuonna, ELY-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään ELY-keskuksen mukaan tänä vuonna noin 10 kilometriä eli saman verran kuin viime vuonna.