Kosken kunta pitää kiinni etätyömääräyksistä, mutta aikoo kehittää asiakaspalvelua

0

KOSKI. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Lassi Relanderin (ps.) jättämän valtuustoaloitteen ja totesi, ettei kunnanhallituksen hyväksymiä nykyisiä etätyömääräyksiä muuteta.

Relander teki hallituksessa keskustelun aikana esityksen, että yksi päivä kuukaudessa on oltava etätöiden rajana, mutta se ei saanut kannatusta.

Sen sijaan kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan tekemän muutetun päätösesityksen mukaisesti, että kunnan työntekijöiden toimintatapoja yhtenäistetään ja kehitetään henkilöiden tavoitettavuuden parantamiseksi. Tärkeäksi tavoitteeksi kunnanhallitus näkee myös asiakaspalvelun parantamisen. Alkuperäisessä päätösehdotuksessa ei oltu mainittu kehittämistoimia.

Relanderin jättämässä aloitteessa esitettiin, että kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden tulisi tehdä etätöitä enintään yhtenä päivänä kuukaudessa ja etätöistä tulisi pitää kirjaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Relanderin aloitteen loppuun käsitellyksi.