Kunnanjohtajat jännittävät, mitä Varha kertoo perjantaina palveluverkkonsa uudistuksesta

0
Kunnanjohtaja Terhi Källin mukaan Varhan työntekijät ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihinsa Auran kunnantalolla.
Kunnanjohtaja Terhi Källin mukaan Varhan työntekijät ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihinsa Auran kunnantalolla.

AURA, MARTTILA, KOSKI, ORIPÄÄ. Varha järjestää tänään perjantaina kello 13 tilaisuuden, jossa hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen ja järjestämisjohtaja Antti Parpo esittelevät medialle Varhan ensimmäisiä suunnitelmaluonnoksia palveluverkon uudistuksesta. Myös kuntajohtajat saavat omassa perjantaisessa tapaamisessaan tiedokseen Varhan tähän mennessä valmistuneet palveluverkkosuunnitelmat.

Varha perustaa palveluverkkoratkaisunsa väestörakenteeseen, palvelutarpeeseen, kiinteistöjen tilanteeseen ja talouden tasapainottamiseen, mutta myös työvoiman saatavuuteen. Varhan aluehallituksen on määrä käsitellä palveluverkkoa kesäkuussa, ja sitä koskevat päätökset on tarkoitus tehdä hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2024.

Auran kunnanjohtaja Terhi Källi kertoo olevansa odottavissa tunnelmissa.

– Sosiaalitoimen ja kotihoidon palveluiden osalta olen luottavaisin mielin. Auran uudella kunnantalolla työskentelystä on tullut varhalaisilta erittäin paljon positiivista palautetta. On vaikea kuvitella, että aivan uudesta tilasta, hyvien tieyhteyksien keskiöstä vietäisiin palvelut kokonaan muualle, Källi pohtii.

Hän toivoo jonkinlaisen lähipalvelupisteen säilyvän myös terveysasemalla. Hän ymmärtää, ettei kaikkia palveluita voi, eikä edes tarvitse olla tarjolla viitenä päivänä viikossa. Liikkuva palvelu on Källin mielestä siinä mielessä kannatettava, että se on helpompi tuoda ihmisen luo kuin kuljettaa sairas ihminen kauas palvelun luo.

Källin mukaan palvelun on oltava sujuvasti saatavilla, kun sille on tarve.

– Kiinteistöt ovat toki kustannuskysymys sekä kunnille että hyvinvointialueelle, mutta tärkeintä on kuitenkin palvelun laatu ja oikea-aikainen hyvä hoito, hän kiteyttää.

Yhdenvertaisuus mietityttää

Marttilan kunnanjohtaja Anne Ahtiainen sanoo odottavansa sote-palvelupisteiden säilyvän pienissä kunnissa, kuten Varhasta on luvattu.

Toiseksi tärkeäksi asiaksi Ahtiainen nostaa sen, että Varha tarjoaa lakisääteiset palvelut määräajassa.

– Pelkonamme on peruspalvelujen keskittäminen kaupunkeihin, joihin kulkeminen on hankalaa ja aikaa vievää. Marttilassa noin puolet asukkaista asuu keskustaajamassa, joten palvelujen saavutettavuus on ollut täällä hyvä, Ahtiainen toteaa.

Kosken kunnanjohtaja Henri Partanen pelkää, että Varha tulee ajamaan Koskella olevia palveluitaan alaspäin. Hyvinvointialueet ovat karsineet terveysasemia muualla maassa ja Partanen arvelee saman toistuvan Varsinais-Suomessa.

– Säästöt pitäisi pystyä perustelemaan kansantaloudellisesti. Minua ihmetyttää se, että jos ihmiset laitetaan ajamaan Kela-takseilla palveluiden ääreen, mitä hyötyä siitä sitten on, Partanen kommentoi.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen kertoo odottavansa, miten Varha turvaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko Varsinais-Suomessa. Hän olettaa saavansa karttaesityksen erikokoisista sosiaali- ja palvelupisteistä.

– Oripäässä tulee olemaan sotepiste, mutta sen tuottamia palveluja ei ole vielä määritetty. Aloitamme kunnan ja hyvinvointialueen kanssa neuvottelut näistä palveluista. Voimassa oleva laki velvoittaa tähän, Tolppanen ennakoi.

Hän arvelee, että perjantaina Varha kertoo jotain ja odottaa, kuinka viesti otetaan vastaan poliittisesti sekä alueellisesti.

– Toivoisin myöhemmin kuulevani kustannusten hillintää, mutta se vaatii investointeja peruspalveluihin, jotta voidaan päästä raskaimmista palveluista. Tämä ei pelkällä karttaharjoituksilla tai toimipisteitä sulkemalla onnistu, Tolppanen tuumaa.

Teksti: Timo Koskensalo, Kati Uusitalo

Voit seurata Varhan tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä AVL:n verkkosivulla 15.3. kello 13 alkaen.
Juttu on päivitetty 15.3.2024 kello 8.48. Tekstiin on lisätty Kosken kunnanjohtaja Henri Partasen kommentti.