Kyläyhdistys ei saanut toivomaansa aikalisää Yläneen kunnantalon myyntiin

0
Yläneen kyläyhdistyksen toiveet kunnantalon suhteen eivät ole käymässä toteen. Kuva: AVL arkisto.

PÖYTYÄ/Yläne. Pöytyän kunnanhallitus ei lämmennyt Yläneen kyläyhdistyksen yritykselle säilyttää Yläneen kunnantalo kunnan omistuksessa. Kyläyhdistys esitti, että kunnantalo sopisi uuden maaseutuohjelman ”Älykkäät kylät” -hankkeen mallihankkeeksi. Älykkäät kylät -hankkeessa kehitetään kylien toimintaa osallistavasti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Kyläyhdistys myös nosti esiin useamman kohdan listan, jolla kunnantalon käyttöä voitaisiin parantaa.

Kyläyhdistyksen mukaan kunnantalon käyttöä olisi voinut lisätä muun muassa ottamalla sivurakennuksen alakerran uudelleen nuorisokäyttöön, palauttamalla entisen vahtimestarin asunnon vuokra-asunnoksi ja järjestämällä pienimuotoisia konsertteja, joiden tuoton olisi voinut käyttää rakennuksen ylläpitoon.

Hallintojohtaja Jussi Heinosen kunnanhallitukselle valmistelemassa esittelytekstissä todetaan, ettei kyläyhdistyksen esitys ole kunnanvaltuuston päätöksen mukainen. Kunnantalolle etsittiin ensin vuokralaisia, mutta kun niitä ei löytynyt riittävästi, kunnanvaltuusto päätti laittaa kiinteistön myyntiin. Yksi ostajaehdokas rakennuksella jo olikin, mutta ostaja perääntyi viime hetkillä kiinteistön vuotuisten kulujen tarkennuttua arvioitua isommiksi.

Kunnanhallituksessa kunnantalon myyntiin ei myönnetty toivottua aikalisää. Kunnanhallitus merkitsi kyläyhdistyksen tiedokseen ja totesi, ettei esitys anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös oli yksituumainen eikä hallintojohtaja Heinosen mukaan muutosesityksiä tullut.

–Rakennus olisi tarkoitus laittaa julkiseen myyntiin lähiaikoina. Kunnat myyvät paljon kiinteistöjä julkisella huutokaupalla, ja tämä on meilläkin pohdinnassa, Heinonen kertoo.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa kunnanhallitus toteaa, ettei kunnantalon suojeluun rakennusperintölain nojalla ole tarvetta. Myös Museovirasto on todennut, ettei Yläneen kunnantalolla ole sellaisia sisätiloja eikä valtakunnallista merkittävyyttä, jotka vaatisivat rakennusperintölain käyttöä, vaan rakennuksen säilyminen tulee ratkaista asemakaavoituksella.

Yläneellä on vireillä Nissilän alueen asemakaavan muutos, jonka suunnittelualueeseen Yläneen entinen kunnantalokin sisältyy. Kaavahankkeesta laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että kaavoitustyön aikana selvitetään vanhan rakennuskannan suojelun tarpeellisuus.

Aluearkkitehdin mukaan entinen kunnantalo on Yläneen taajamakuvassa lähtökohtaisesti säilytettävä rakennus. Lähiympäristöön suunniteltavat julkiset toiminnot ja Kuntolantie ovat alustavasti tarkasteltuna toteutettavissa rakennuksen tulevasta omistuksesta riippumatta.

Yläneen kyläyhdistys esitti rakennuksen suojelua Ely-keskukselle, joka pyysi kunnalta lausuntoa kaavoituksen näkökulmasta sekä kohteen omistajana ja haltijana sekä naapurina ja tienpitäjänä.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän