Varha kokeilee Koskella, Marttilassa ja Liedossa yleislääkärivastaanottojen palveluseteliä

0

VARHA. Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa maaliskuun aikana Turussa, Liedossa, Loimaalla, Marttilassa ja Koskella käyttöön yleislääkärivastaanottojen palvelusetelin. Palveluseteli on vaihtoehto Varhan itse tuottamalle tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamille palveluille.

–Kyseessä on kokeilujakso, jonka jälkeen palvelua laajennetaan muillekin alueille, jossa on tarve tuoda lisää palvelua oman toiminnan rinnalle, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki sanoo.

Pilotti-kuntiin vaikuttaa Vainiomäen mukaan se, miten Varha itse pystyy näissä kunnissa tarjoamaan palveluita.

–Toiminta on meille uutta, ja pyrimme tietysti ensin kokeilemaan, että kaikki toimii, niin kuin pitäisikin. Käytännössä laajentumisen aikataulu on mahdollisesti nopeakin, hän sanoo palvelusetelin käytttöönotosta muissa kunnissa.

PALVELUSETELIÄ voidaan tarjota asiakkaalle vaihtoehtona, jos hänelle ei löydy lääkärin vastaanottoaikaa omalta terveysasemalta. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina hoitohenkilökunnan tekemää hoidon tarpeen arviota. Palvelusetelistä voi myös kieltäytyä. Tällöin asiakas ohjataan Varhan muilla tavoin järjestämiin palveluihin.

Palveluseteli voidaan myöntää potilaille, joilla hoidon tarve on 14 vuorokauden sisällä ja tutkimusten sekä hoidon arvioidaan vaativan 1–2 lääkärin vastaanottokertaa. Palveluseteliä ei tarjota päivystyksellistä hoitoa tarvitseville tai pitkäaikaissairaille potilaille, joille on tehty yksilöllinen hoitosuunnitelma. Palveluseteli ei myöskään sovellu mielenterveys- ja päihdepotilaille, koska heidän hoitonsa on Varhassa moniammatillista.

Palveluseteli sisältää potilaan tilanteen edellyttämän diagnostiikan ja hoitotoimenpiteet. Näitä ovat muun muassa yleislääkäritasoinen kliininen tutkimus, tarpeelliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, lääkemääräykset sekä lausunnot ja lähetteet erikoissairaanhoitoon.

Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelutuottajalle on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus, korkeintaan kuitenkin 23 euroa. Omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. Potilas maksaa itse palveluseteliin kuulumattomat lisäpalvelut.

Käyttämättä jätetystä tai perumatta jääneestä ajasta palveluntuottaja laskuttaa 18 vuotta täyttäneiltä saman suuruisen hinnan kuin Varha eli 56,70 euroa. Alle 18-vuotiaan potilaan käyttämättä ja perumatta jääneen ajan palveluntuottaja voi laskuttaa Varhalta 0,5-kertaisena​.

POTILAS, joka on valinnut palvelusetelin, saa palvelusetelin tiedot tekstiviestinä ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Tämän jälkeen potilas valitsee hänelle sopivan palveluntuottajan parastapalvelua.fi-verkkosivulta ja varaa itse vastaanottoajan palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla kirjatut käynnin potilastiedot ovat jatkossa Varhan käytettävissä Kanta-palvelujen potilastiedon arkiston kautta.

Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään luomaan malli yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sujuvoittamaan hoitoonpääsyä hoitotakuulainsäädännön mukaisesti.