Anna kehun kiertää -sarja: Marttilan koti- ja kouluyhdistys on muutakin kuin rahankeruuautomaatti

0
Marttilan koti- ja kouluyhdistyksen varapuheenjohtaja Saija Hurme, hallituksen jäsen Emmi Auramo ja puheenjohtaja Anne Saarinen ovat vahvasti sitä mieltä, että koulun tulee olla turvallinen eikä yksikään lapsi saisi syrjäytyä.

MARTTILA. –Yllättävää ja lämmittää sydäntä, Marttilan koti- ja kouluyhdistyksen puheenjohtaja Anne Saarinen toteaa yhdistyksen saamista kehuista.

Heikolan kyläyhdistykseltä tulleet kehut lämmittävät sikälikin, että se kertoo yhdistyksen tekemän työn olevan tiedossa.

–Työmme on paljolti kouluun sidoksissa. Olemmekin pohtineet, näkyykö työ vanhemmille, hallituksen varapuheenjohtaja Saija Hurme sanoo.

Marttilan koti- ja kouluyhdistyksen hallitukseen kuuluu 10 henkilöä, joista kahdeksan on Marttilan koulun oppilaan vanhempaa ja kaksi koulun opettajaa. Muu jäsenistö koostuu kaikista koulun oppilaiden vanhemmista.

Ensi syksynä yhdistys täyttää 20 vuotta ja juhla tulee näkymään tavalla tai toisella myös toiminnassa.

Varojen keruu on yksi yhdistyksen toiminnoista. Pääosin se koostuu myytävistä tuotteista sinapista herkkuihin ja lasten diskoiltojen järjestämiseen. Kerätyillä tuloilla mahdollistetaan mukavaa toimintaa koululaisille.

Useampana vuonna Marttilan koulussa on syksyisin ollut lauantaityöpäivä, jossa koti- ja kouluyhdistyksellä on iso panostus. Kiitettävästi siihen on saatu myös muita vanhempia mukaan ja näin koko perheellä on ollut mahdollista osallistua puuhapäivään.

–Ajatus on, että yhdistyksen kautta saadaan linkki koulun ja kodin välille, Hurme kertoo.

Samalla Hurme muistuttaa, ettei yhdistys ole pelkkä rahankeruuautomaatti, vaan toimintaa ohjaa isommat teemat.

Sellainen on esimerkiksi kaveritaitoteema, jonka tiimoilta koulussa on vietetty kaveriviikkoa. Viikkoon sisältyi monimuotoisia tehtäviä, ulkopuolisten ammattilaisten oppitunteja ja luentoja, haasteita ja toimintatuokioita, joiden tarkoitus oli opettaa kaveritaitoja ja toisten huomioimista, erilaisten ihmisten kanssa toimimista. Ohjelmaa oli oppilaiden lisäksi vanhemmille ja opettajille.

Sekä Saarinen, Hurme, että hallituksen jäsen Emmi Auramo korostavat, että yksikään lapsi ei saisi syrjäytyä.

–Koulun pitää olla turvallinen, naiset toteavat.

Yhdistys on laatinut vetoomuksen energiajuomien myynnin rajoittamiseksi yli 15-vuotiaille Marttilassa.

Yhdistyksen mukaan rajoitus olisi luonteva rajata juomiin, jotka sisältävät kofeiinia yli 150 milligrammaa litrassa. Elintarvikelaki edellyttää jo nyt kyseisille tuotteille merkintää: ”Ei suositella lapsille, eikä raskaana oleville”.

Taustalla on Terveyden ja hyvinvointilaitoksen suositus, jota noudattaa jo suuri osa K-ryhmän kaupoista. S-ryhmässä tämä on vielä melko harvinaista.

Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) alueellakin muutama kauppa noudattaa jo rajoitusta.

Saarinen kertoo, että yhdistys on aiemmin ollut asiasta yhteydessä Marttilan Saleen, mutta kauppa on ilmoittanut noudattavansa energiajuomien myynnissä lakia, jossa kofeiinipitoisille juomille ei ole tällä hetkellä määritelty ikärajaa. Kauppa toivookin ratkaisua lainsäädännöstä.

Saarisen mukaan lainsäädännöllisesti asia ei ole etenemässä. Näin ollen yhdistys on laatinut aiheesta oman vetoomuksensa, johon he keräävät asiaa kannattavilta marttilalaisilta yhdistyksiltä ja muilta virallisilta tahoilta allekirjoitukset huhtikuun aikana ja toimittavat sen SSO:lle.

Toistaiseksi vetoomus ei ole julkinen.

–Ehkä se on seuraava vaihe, jos muu ei auta, Saarinen toteaa.

Sekä Saarinen, Hurme, että Auramo ovat sitä mieltä, että yhdistyksen kautta on mahdollisuus vaikuttaa.

Nykyään mahdollisuus ottaa kantaa asioihin jo suunnitteluvaiheessa on aiempaa parempi, kun yhdistys on muun muassa päässyt säännöllisemmin mukaan Marttilan koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoontumisiin.

Naiset näkevät, että vaikka vanhemmat voivat olla suoraan kouluun mutkattomasti yhteydessä, on välillä hyvä, jos asioita ja vanhempia on edustamassa yksi aktiivinen ja virallinen toimija.

–Silloin se on kootumpaa ja tehokkaampaa, naiset sanovat.

Yhdistyksen tulevaisuus näyttää hyvältä. Tarvetta sille tulee olemaan jatkossakin.

Väkeä yhdistyksen toiminnassa on nyt mukavasti, mutta mukaan saa aina tulla. Vähintään voi rohkeasti ehdottaa ideoita.

–Yhdistystoimintaa ei tarvitse pelätä, eikä sitä, että heti joutuu hallitukseen mukaan, naiset nauravat.

Anna kehun kiertää -juttusarjassa pistetään kehu kiertoon. Seuraavaksi juttusarjassa esitellään Marttilan koti- ja kouluyhdistyksen kehuma henkilö. Marttilan koti- ja kouluyhdistyksen kehui Heikolan kyläseura.

KEHU KIERTOON

Mikä: Marttilan koti- ja kouluyhdistys. Perustettu syksyllä 2004 ja viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuotta.

Jäseniä: Hallituksessa 10 henkilöä, joista kahdeksan Marttilan koulun oppilaan vanhempaa ja kaksi koulun opettajaa. Muu jäsenistö koostuu kaikista koulun oppilaiden vanhemmista. Yhdistyksen puheenjohtajana Anne Saarinen, varapuheenjohtaja Saija Hurme.

Toiminta: Yhdistyksen tavoitteena on edistää koulun ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ja tukea lasten hyvinvointia koulussa. Yhdistys järjestää tapahtumia ja ohjelmaa lapsille ja vanhemmille yhdessä koulun ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa, sekä avustaa koulua erilaisissa tarpeellisissa hankinnoissa, mm. vuosittain luokkaretken järjestämiskustannuksissa.

Kehut: ”Koti- ja kouluyhdistyksen tärkeä työ täydentää upealla tavalla koulun toimintaa ja antaa eväitä myös koululaisten vanhemmille. Kun yhdessä tehdään, saadaan aikaan enemmän.” Heikolan kyläseura