Isot aplodit kouluruoan laiton taitaville koskelaisille!

0

Kouluruoka maittaa Kosken yläkoululaisille paremmin kuin muissa Suomen kunnissa. Koski sai parhaat tulokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2023 tekemässä kouluterveyskyselyssä siitä, miten hyvin oppilaat syövät kouluruokaa. Lisäksi yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista koskelaisista yläkoululaisista oli sitä mieltä, että kouluateria on maultaan hyvää.

Kouluterveyskyselyn mukaan 6,5 prosenttia koskelaisista oppilaista ei syö päivittäin koululounasta, mikä on tietysti harmillista. Luku on kuitenkin erinomaisen pieni verrattuna siihen, että Suomessa on kuntia, joissa jopa yli puolet 8.–9.-luokkalaisista jättää kouluruoan väliin.

Tulosten julkaisun myötä Koski on saanut ansaittua huomiota muun muassa Helsingin Sanomissa, joka kävi kysymässä maukkaan kouluruoan salaisuutta. Se sai oppilailta ja opettajilta samat perusasioita korostavat vastaukset kuin Auranmaan Viikkolehtikin, eli Koskella ruoka tehdään hyvistä raaka-aineista, sitä on riittävästi, ruokailijoiden toiveet otetaan huomioon ja ateriointiin varataan riittävästi aikaa.

Koskella panostetaan kouluruokaan myös rahallisesti, mikä on erinomaista oppimisen tukemista ja investointi tulevaisuuteen. Yhtä ateriaa kohden on budjetoitu Kosken seudun yläasteella 3,60 euroa, kun taas monin paikoin hinta on painettu kahden euron tuntumaan. Halvalla ei saa hyvää, mikä näkyy valitettavan monissa kunnissa lähikauppojen paistopisteillä ja energiajuomahyllyillä ramppaavina teinilaumoina.