Lieto haluaa keskustaan sote-keskuksen ja Tarvasjoelle sote-pisteen

0
Lieto pitää Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen kuntoa hyvänä ja sijaintia keskeisenä ja haluaa säilyttää hyvinvointikeskuksessa sote-pisteen.

LIETO/Tarvasjoki. Lieto katsoo, ettei Varhan maaliskuussa julkistettu palveluverkkosuunnitelma tue riittävästi palvelujen saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Suunnitelma ei Liedon Varhalle antaman lausunnon mukaan esimerkiksi huomioi väestönkasvuun liittyviä faktoja. Liedon arvio kaupungin kokonaisväestönkasvusta on merkittävästi suurempi kuin Varhan teettämässä väestönmuutosennusteessa. Lieto myös painottaa lausunnossaan, että suunnittelussa näkyy väärä aluejako.

Lieto katsoo, ettei ehdotus palveluverkosta tuo Liedolle paljoakaan hyötyä. Pelkona on, että Liedon keskustan sote-aseman palveluvalikko heikkenee nykyisestä. Suunnitelmalla myös nähdään erittäin negatiivisia vaikutuksia Tarvasjoen elinvoimaan ja asukasluvun kehittymiseen. Suunnitelmassa Lietoon tulisi sote-asema ja Tarvasjoen terveysasema lakkautettaisiin.

Lieto vaatiikin Varhalle antamassaan lausunnossa Lietoon sote-keskusta. Lieto myös katsoo, että Tarvasjoen hyvinvointikeskusta pitäisi hyödyntää palveluverkon suunnittelussa, koska kiinteistö on hyvässä kunnossa ja keskeisellä paikalla Auraan ja Marttilaan nähden. Lieto ehdottaa, että hyvinvointikeskus voisi toimia yli kuntarajojen palvelevana sote-pisteenä.

Lieto lausuu, että kaupungin keskusta tarvitsee sote-keskuksen. Lausunnossa pelätään, että tarpeellisten palvelujen kuten kuvantamisen siirtäminen Loimaalle heikentäisi palveluiden saavutettavuutta lietolaisille merkittävästi. Erityisen haitallisena pidetään lasten ja nuorten psykiatrian palvelun mahdollista siirtämistä Loimaalle. Lieto on jo aiemmin lausunut ja useampaan otteeseen esittänyt kantansa, että asiointisuunta Loimaalle on lietolaisille väärä.