Mitä metsä maksaa? – ”Metsätiloille on jo pitkään ollut maakunnassa hyvä kysyntätilanne”

0
Metsän hintaa on hankala arvioida kuvan perusteella, mutta tähän kuvaan yhdistettyjen nuoren koivikon, hiljakkoin harvennetun nuoren männikön ja kalliopohjalla kasvavan metsän hinta-arviot asettuvat Auranmaan keskiarvotasoon.

AURANMAA. Minkälaiseen summaan tulisi varautua, jos lähtee ostamaan metsää? Paljon riippuu tietysti palstalla kasvavasta puustosta, mutta muutkin tekijät määrittävät hintaa.

–Metsätilakohteen myyntiarvo pohjautuu luonnollisesti eniten palstalla kasvavan puuston arvoon. Mutta lopulliseen arvon muodostukseen tarjousperusteisessa myyntitilanteessa vaikuttaa moni muukin seikka: minkä kokoinen kohde kokonaisuutena on, onko yhtenäinen vai pirstaleinen palsta, mikä on sijainti ja minkälaiset kulkuyhteydet, onko jotain maastollisia erityispiirteitä, mahdollisia rasiteasioita ja niin edelleen, Maaseudun Notariaatin Petteri Urmas listaa metsän hintaan vaikuttavia seikkoja.

Koska hintaan vaikuttaa niin moni tekijä, hinta-arviotkin vaihtelevat metsästä riippuen.

–Karkeasti yleistäen, nuori taimikko tai uudistamaton puustoton alue on arvotettavissa noin 1 000–2 000 euroon hehtaarilta. Toisessa ääripäässä vahvapuustoinen päätehakkuuikäinen metsikkö voi nousta yli 10 000 euroon hehtaarilta, Urmas sanoo.

–Kaikkien metsätilakauppojen muodostama tilastollinen keskiarvo Auranmaalla asettuu suunnilleen näiden puoliväliin, eli 4 000–5 000 euroon hehtaarilta.

Puustoton suomaa luokitellaan Urmaan mukaan yleensä joutomaaksi, jonka arvo on hyvin pieni. Suojeltuja metsäkohteita puolestaan liikkuu markkinoilla erittäin harvoin.

MINKÄLAISET tahot sitten ovat kiinnostuneita metsää ostamaan?

–Metsän ostamisesta kiinnostuneiden parissa havaitsee silloin tällöin vihreitä ostoarvoja, eli metsäkohdetta etsitään ensisijaisesti virkistys- tai mahdollisesti suojelemiskäyttöön. Maanomistuksen tuomat harrastusmahdollisuudet, eritoten metsästysseuran jäsenyys tuntuu olevan yksi selkeä ostomotivaattori. Mutta isossa kuvassa talousmetsien ostajat, joko omaan metsätalouden harjoittamiseen tai piensijoituskohteeksi, ovat edelleen selkeä enemmistö, Urmas kertoo.

–Institutionaaliset metsänostajat kuten rahastot, suuryritykset ja niin edelleen lienevät pääsääntöisesti kiinnostuneempia hehtaarimäärältään isommista tilakohteista pohjoisemmassa Suomessa, hän jatkaa.

Urmaan mukaan Auranmaalla ja Varsinais-Suomessa yleisemminkin metsätilakohteet ovat hehtaarimäärältään pohjoisempaan Suomeen verrattuna pienehköjä.

–Tyypillisimmin markkinoilla liikkuu 1–10 hehtaarin laajuisia kohteita, hän kertoo ja toteaa metsätilakohteita tulevan myyntiin melko satunnaisesti.

–Ehkä kaikkein tyypillisimmin kohteita tulee jakamattomilta kuolinpesiltä. Mutta ei voi sanoa, että myyntikohteet keskittyisivät jonkin tyyppisiin metsiin erityisesti, vaan myyntikohteita on laidasta laitaan.

METSÄTILOILLA on Urmaan mukaan ollut jo pitkään maakunnassa hyvä kysyntätilanne.

–Koska kysyntää on ollut enemmän kuin kohteiden tarjontaa, se on johtanut siihen, että metsätilakohteet pääsääntöisesti ovat nousseet ja nousevat puustoarvioiden hintatasoja korkeampiin myyntihintoihin.

Urmaan mukaan kysyntää löytyy lähes kaikenlaisille kohteille.

–Kohteet, joissa on selkeästi paljon hoitovelkaa, heikkokuntoinen taimikko tai ränsistynyt vajaatuottoinen puusto, ovat ehkä vähiten kiinnostavia.