Tätä mieltä: ”Turvaako Varha yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko alueelle?”

0

Loimaan kaupungin vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto järjestivät alueen 2 eli Loimaan seutukunnan yhteisen keskustelutilaisuuden, niin sanotun kentän äänen, Sarka-museolla. Tämä oli kolmas yhteinen tapaaminen. Aiemmat yhteiset kokoontumiset ovat olleet Yläneellä ja Marttilassa.

Todettiin, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue on tällä hetkellä suurten säästökuurien edessä. Säästöt koskettavat erityisesti eläkeläisiä, ikäihmisiä ja vammaisia. Harvaan asuttu maaseutumainen Loimaan seutukunta kantaa leikkauksista erityisen suuren kuorman. Esityksen mukaan palveluverkko supistuisi siten, että alueemme suljettavia terveysasemia olisivat Alastaro, Oripää, Yläne, Kyrö ja Koski. Alueemme erityispiirre huomioon ottaen tämä tarkoittaa asiakkaille huomattavasti lisää matkakustannuksia ja hoitoon pääsy hidastuu.

Turvaako Varha tällä tavalla yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko alueelle? Suunnitelmat ovat edelleen kunnissa lausuntokierroksilla. Toivottiin, että nyt virka- ja luottamushenkilöiden tulee olla täydellä teholla puolustamassa asiakasta. Asiakasta, jonka pitäisi olla tärkein osa koko tätä suurta uudistusta.

Sote-uudistuksen massiivinen hallinnon kerros heikentää palveluja ja lisää veronmaksajien kustannuksia. Mielestämme johdon, hallinnon ja jopa edunvalvonnan kokoa ja tehoa tulee tiivistää. Tähän vaadimme korjausliikettä heti. Odotamme parannuksia, emme heikennyksiä. Lähtökohtana pitäisi olla se, että käyttäjien, siis meidän kaikkien palvelun saanti helpottuisi ja paranisi kaikkialla, myös syvällä maaseudulla.

Vuodepotilaiden siirtely kauas kotipaikkakunnilta todettiin monelta osin myös ongelmalliseksi. Näin on jouduttu tekemään kun potilaspaikkoja on ollut rajallisesti tai niitä on jopa vähennetty.

Ei niin huonoa, ettei jotakin hyvää. Tyksin Loimaan sairaalan viereen aloitetaan tänä keväänä uuden yli kymmenen miljoonaa maksaman asumisyksikön rakentaminen. Kokonaisuus sisältää 21 yhteisöllisen asumisen asuntoa ja 49 ympärivuorokautisen palveluasumisen asuntoa. Kohteen valmistuttua, varsinaisesta toiminnasta vastaa Varha.

Kokouksessa olleiden Loimaan seutukunnan vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajien puolesta
Jorma Rinne
Loimaan vanhusneuvoston pj.
Oili Saarikko
Loimaan vammaisneuvoston pj.