Lähes neljä vuotta ei riittänyt kiinteistön siivoamiseen

0

ORIPÄÄ

Lähes neljän vuoden odottelun jälkeen Oripään kunta on laittamassa teettämisuhan käytäntöön ja ryhtymässä toimiin kuntalaisen Salamäentiellä sotkeman kiinteistön siivoamiseksi. Kiinteistön siivoamisesta koituvat kulut peritään tontin roskaajalta.

Kiinteistö todettiin tarkastuskäynnillä tammikuussa 2 020 roskaantuneeksi. Kiinteistöllä oli muun muassa huonokuntoinen osittain purettu rakennus ja huomattavia määriä metalliromua, auton renkaita, puutavaraa, muovia, betonia ja muita rakennusjätteitä sekä käytöstä poistettuja tavaroita kuten erilaisia kodinkoneita. Kiinteistöllä oli myös romuajoneuvoja, joista osa kuorma- tai pakettiautoja. Jätteiden, romujen, romuajoneuvojen ja muiden tavaroiden ulkovarastoinnin katsottiin aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, maiseman rumentumista ja epäviihtyisyyttä.

Kiinteistön sotkijaa kirjallisesti kehotettiin siivoamaan kyseiset alueet tai antamaan selitys asiasta. Huhtikuun lopulla 2 020 tehdyn ympäristökatselmuksen yhteydessä todettiin, ettei siivousta ole tehty. Tämän jälkeen sotkijalle lähetettiin vastinepyyntö hallintopakon käytöstä. Sotkija antoi vastineensa hänelle lähetettyyn kuulemiskirjeeseen, mutta teknistä lautakuntaa se ei vakuuttanut vaan lautakunta määräsi hänet jätelain nojalla siivoamaan kiinteistön 1.9.2 020 mennessä. Määräyksen tehostamiseksi lautakunta asetti teettämisuhan.

Syyskuussa 2 020 todettiin, että kiinteistöltä on lajiteltu ja kuljetettu pois erilaisia materiaaleja ja jätteitä. Siivouksen taso ei kuitenkaan tyydyttänyt, vaan sotkijalta pyydettiin vastinetta hallintopakon tuomitsemisesta. Vastinetta ei saatu ja lautakunta päätti teettämisuhan täytäntöön panemisesta. Teettämisuhan täytäntöönpano viivästyi kiinteistön haltijan vakuutettua, että siivoaa kiinteistön.

Kiinteistöltä on tuomion jälkeen viety paljon jätteitä pois, mutta kokonaan sitä ei edelleenkään ole siivottu. Tekninen lautakunta onkin nyt päättänyt tilata siivoustyön konetyöt ja kuljetukset Koneurakointi Sauramo Oy:ltä. Sekajätteet kuljetetaan LHJ Oy:n Hallavaaran jätekeskukseen, sähkö- ja elektroniikkaromu Pyhäjärviseudun ympäristöhuolto Oy:lle, Kuusakoski Oy:lle tai muuhun ilmaiseen vastaanottopaikkaan, puujäte Oripään Hakepalvelu Oy:lle sekä renkaat ja metalli Eurajoen Romu Oy:n Turun vastaanottopaikkaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän