Auran valtuusto äänesti liputuskäytännöistä – Kunnantalon salko on jatkossa vain Suomen lipulle

0
Auran kunnanvaltuustossa pohdittiin, mitä lippuja tai viirejä kunnan lipputankoihin voi olla tarve nostaa.
Auran kunnanvaltuustossa pohdittiin 17. kesäkuuta, mitä lippuja tai viirejä kunnan lipputankoihin voi olla tarve nostaa.

AURA. Auran kunnanvaltuusto päätti kannattaa kunnanhallituksen esitystä, jonka mukaan Auran kunta liputtaa virallisina liputuspäivinä, jolloin virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan. Lisäksi kunta voi liputtaa ei-pakollisina, mutta vakiintuneina liputuspäivinä. Kunta liputtaa kunnantalon salossa Suomen lipulla, joskin muukin kuin Suomen lippu käy muussa kuin kunnanviraston salossa.

Päätöstä edeltäneessä keskustelussa perussuomalaisten Ari-Pekka Haapanen esitti valtuustolle, että Auran kunta liputtaisi hallinnassaan olevissa lipputangoissa ainoastaan Suomen lipulla ja asiasta äänestettiin. Kunnanhallituksen päätösesityksen taakse asettuivat Arvo Laakso, Erkka Hirvensalo, Jarkko Granat, Juhani Yli-Pohja, Jukka Leino, Kalle Isotalo, Laura Alikeskikylä, Niina Aarnio, Noora Mäenpää, Ritva Vainio, Taru Sahla ja Tommi Pasto. Haapasen esitystä kannattivat hänen itsensä lisäksi Hannu Jalava, Jouko Vähä-Rahka, Kalle Simola ja Liisa-Anneli Holmberg. Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppäkoski äänesti tyhjää.

Muitakin lippuja voidaan tarvita

Keskustelun aikana Ari-Pekka Haapanen totesi Suomen lipun olevan kaikkien lippu ja sen alle mahtuvan kaikkien suomalaisten. Muilla lipuilla liputtaminen kärjistää Haapasen mielestä tuntemuksia ja rikkoo yhtenäisyyttä. Hän viittasi Auranmaan Viikkolehden 14.6. pääkirjoitukseen, josta sai hänen mielestään käsityksen, että vain Pride-liputusta kannattamalla voi vaalia yhteisön monimuotoisuutta.

– Kukaan Aurassa ei ole moniarvoisuutta vastaan, Haapanen sanoi.

Juhani Yli-Pohja (sd.) pohti Suomen lipussa pidättäytymistä ja kysyi, miten toimitaan mahdollisen valtiovierailun aikana ja heti perään toiset valtuutetut tiedustelivat EU:n tai NATO:n lipun käyttöä. Jukka Leino (sd.) mietti tilannetta, jossa koulut tai päiväkodit saisivat ympäristötekojensa turvin Vihreän lipun -statuksen ja haluaisivat kertoa siitä liputtamalla.

– Tarkoittaako vain Suomen lipun käyttö sitä, ettei Vihreän lipun teemaa voi toteuttaa Aurassa, Leino kysyi.

Kunnanjohtaja Terhi Källi vastasi tähän toteamalla valtuuston olevan kunnan ylin päättävä toimielin ja sen päätöksen mukaan tulee toimia.

Tavoitteena tasa-arvo

Kalle Isotalon (kok.) mielestä kunnanhallituksen viime syyskuussa tekemä päätös liputtaa vuosittain Pride-lipulla kunnanviraston pihassa oli siinä mielessä turhan jäykkä, että sen myötä sateenkaarilippu olisi ollut aina käytössä Turun Pride-viikon yhteydessä. Isotalo sanoi toivovansa seksuaalisen tasa-arvon olevan Aurassa mahdollisimman pian niin arkipäiväinen asia, ettei kukaan kiinnitä sen liputtamiseen tai liputtamatta jättämiseen huomiota.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppäkoski (kesk.) piti Isotalon pohdintaa järkevänä.

– Tasa-arvoasian kohdalla ei ole olennaista liputtaminen, vaan tasa-arvon hakeminen ja sen saavuttaminen, Leppäkoski tuumi.

Hän pähkäili, että kunnantalon lipputanko tulisi varata ainakin valtiolipuille, jotta esimerkiksi ulkomailta tulevia ystävyyskuntavieraita voitaisiin kunnioittaa asianmukaisesti.

Jouko Vähä-Rahka (kesk.) arveli, että korkea-arvoisten vieraiden tullessa liputuspäätös ehditään tehdä valtuustossa ennen heidän saapumistaan.

Kalle Simola (ps.) totesi kannattavansa Haapasen esitystä sillä perusteella, että yhden ryhmän lipun salliminen edellyttäisi myös toisten ryhmien lippujen sallimista kunnan lipputangoissa.

Viiri herätti kysymyksen

Kokouksen viime hetkillä Auran kunnan viirin käytöstä huomasi kysyä Erkka Hirvensalo (kok.).

– Jos kunnantalolla päätetään liputtaa vain Suomen lipulla, sitten ei liputeta viirilläkään, Terhi Källi sanoi.

Tämän kuultuaan Ari-Pekka Haapanen muutti päätösesitystään siten, että siihen lisätään kunnan virallinen viiri. Asialle nyökyteltiin, mutta se ei sisältynyt kunnanhallituksen esitykseen, joka voitti äänestyksen.

Lopuksi Ari-Pekka Haapanen kysyi, onko liputuspäivän oltava vakiintunut. Jos näin olisi, valtuuston päätös poissulkisi ei-vakiintuneet liputuspäivät. Esimerkiksi Pride-viikon liputtaminen ei ole vakiintunut.

Valtuutetut pohtivat tulkintaa ja osa heistä arveli, ettei tehty päätös varsinaisesti kiellä liputtamasta esimerkiksi Pride-viikkoa. Puheenjohtaja Matti Leppäkoski tuumasi lippuasian olevan sen verran monimutkainen, että siihen palattaneen vielä valtuustossakin.

Terhi Källi totesi kokouksen jälkeen, että jatkossa liputukset tullaan toteuttamaan Aurassa vain virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä.

– Tämä tarkoittaa siis Pride-liputuksen loppumisen lisäksi myös esimerkiksi yrittäjän päivän liputuksen loppumista, koska ainakaan vielä se ei ole virallinen eikä vakiintunut liputuspäivä, Källi sanoi.


Pride-liputus käynnisti keskustelun

Viime elokuussa Auran kunnanhallitus päätti, että kunta liputtaa yhden päivän 21.8. Pride-lipulla kunnanviraston pihassa Turun Pride-viikon yhteydessä.

Päätöksestä tehtiin oikaisupyyntö, jossa vaadittiin päätöksen kumoamista ja kuntalaisten mielipiteen selvittämistä. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitettiin pyyntö jättää päätös täytäntöönpanematta. Kunnanhallitus käsitteli oikaisupyynnön kokouksessaan 4.9. ja piti päätöksen voimassa. Lisäksi se täsmensi edellistä liputuspäätöstä vuosittain tapahtuvaksi.

Päätökseen tyytymättömät perussuomalaiset tekivät valtuustoaloitteen, jossa haluttiin valtuuston käyttävän otto-oikeuttaan ja aloittavan valmistelun virallisen lipputangon käytön linjaamisesta.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän