Fortum suunnittelee aurinkovoimahanketta Marttilaan ja Tarvasjoelle

0
Fortum suunnittelee Marttilaan ja Tarvasjoelle aurinkovoimaloita. Kuvituskuva: Fortum.

MARTTILA, LIETO/Tarvasjoki. Fortum kaavailee Marttilaan sekä Tarvasjoelle aurinkovoimahankkeita. Molempien hankkeiden selvitykset ovat käynnissä ja hankealueiden maanvuokrasopimuksia on solmittu yksityisten maanomistajien kanssa. Aurinkopaneelit on suunniteltu molemmissa hankkeissa pääosin peltomaille luontovaikutuksien minimoimiseksi. Suunnitellut hankealueet ovat kooltaan maksimissaan noin 149 hehtaaria Marttilassa ja noin 76 hehtaaria Tarvasjoella. Hankkeet tuottaisivat sähköä noin 30 vuoden ajan.

–Varsinais-Suomen kehityshankkeemme ovat tällä hetkellä aloitusvaiheessa, jonka aikana selvitetään puolueettomasti ja tarkasti vaikutukset hankealueen luontoon, vesistöihin maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Kun selvitykset ovat valmiit, esittelemme kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa kummankin hankkeen osalta tuloksia ja keskustelemme niistä yhdessä, Fortumin hankejohtaja Sirpa Korhonen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Tulevista yleisötilaisuuksista yhtiö tiedottaa, kun niiden aikataulu on tarkentunut.

–Aurinkovoimahankkeen kehitysvaihe kestää luontoselvityksineen ja luvituksineen tyypillisesti noin 1−2 vuotta. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen Fortum tekee mahdolliset investointipäätökset hankkeille. Teollisen mittakaavaan aurinkopuiston rakennusvaihe kestää noin vuoden, Korhonen jatkaa.

Marttilan ja Tarvasjoen olosuhteet soveltuvat Fortumin mukaan yleisesti ottaen hyvin aurinkoenergian tuotantoon. Helmikuussa 2024 liiketoimintaportfoliotaan täsmentäneellä Fortumilla on merkittävä määrä eri vaiheissa olevia aurinko- ja maatuulivoimahankkeita, mutta tällä hetkellä ei vielä rakennusvalmiita hankkeita.

Marttilaan suunniteltavan aurinkovoimalan vuosituotanto olisi noin 80 gigawattituntia, mikä vastaa noin 4 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin neljä kilometriä Marttilan taajaman pohjoispuolella Santinkulman alueella.

Tarvasjoelle suunniteltavan aurinkovoimalan vuosituotanto olisi niin ikään noin 80 gigawattituntia. Suunniteltu hankealue sijaitsee Salontien pohjois- ja eteläpuolella.

Hankekehityspäällikkö Ville Ahvikon mukaan tämänhetkiset Tarvasjoen ja Marttilan hankkeiden tuotantoarviot ovat hyvin alustavia lukuja.

–Marttilan hankealueen osalta alustaviin tuotantoarvioihin vaikuttavat ennen kaikkea Fortumin oletukset verkkoliitynnän rajoituksesta. Marttilan hankealueella aurinkopaneelit eivät kata koko hankealuetta, Ahvikko täsmentää.

Hankkeiden lopullinen pinta-ala tarkentuu edelleen hankekehityksen edetessä, kun tarkemmassa aurinkopaneelien sijoitussuunnittelussa otetaan huomioon myös muun muassa käynnissä olevien ympäristöselvitysten tulokset. Selvityksistä saadaan lisätietoa jo loppukesän 2024 aikana.