Päivähoitomaksut nousevat Oripäässä

0

ORIPÄÄ. Oripään sosiaalilautakunta on päättänyt korottaa kunnan päivähoidosta perittäviä maksuja. Ensi elokuusta alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 283 euroa kuukaudessa, kun se aikaisemmin oli 264 euroa. Pienin perittävä maksu on elokuusta alkaen 26 euroa, kun se aikaisemmin oli 24 euroa.
Maksut määräytyvät vanhempien kuukausitulojen mukaan. Päivähoitomaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin, joista säädetään laissa. Varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortessalo-Ainasojan mukaan Oripäässä maksut ovat tähän asti määrittyneet indeksikorotusten mukaisesti.