Tyllin liikenneturvaan pikaparannus

0

TARVASJOKI. Maakuntahallitus on kesäkuussa myöntänyt hankerahaa Tarvasjoen Tyllin yritysalueen liikennejärjestelyjen parantamiseen. Hankeraha on enintään 5 280 euroa ja hankkeen toteutusaika päättyy vuoden lopussa.
Tarvasjoen budjetissa ei varauduttu hankkeen aloittamiseen tämän vuoden aikana, mutta kunnan tekninen toimi on arvioinut, että tieparannus kyetään toteuttamaan nopealla aikataululla. Tarvasjoen kunnanhallitus päättikin esittää valtuustolle 23 000 euron määrärahan siirtämistä kirjastohankkeesta uudelle kustannuspaikalle.